Insinööri-lehti työmarkkinat

Akava haluaa työmarkkinoille sopimista

Maan hallituksen suunnittelemat työelämäuudistukset vähentävät palkansaajien mahdollisuuksia neuvotella työehdoista. Akava painottaa sopimista.

Akavan hallitus käsitteli ajankohtaisia työlainsäädäntöesityksiä kokouksessaan eilen.

– Hallitus on valikoinut keinoiksi työnantajajärjestöjen tavoitteita sellaisinaan. Muutoksiin tarvittaisiin tasapainoa. Ehdotetut työelämälainsäädännön uudistukset johtaisivat toteutuessaan epävarmuuden lisääntymiseen, luottamuksen vähenemiseen ja mahdollisesti kriisiin työmarkkinoilla, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava ehdottaa hallitukselle ja muille työelämäosapuolille sopimisen tietä. Työministeri Arto Satosen hahmottelema prosessi palkkaneuvottelujen kehittämiseksi on myönteinen ele, jonka pohjalta liitoilla on mahdollisuus löytää yhteinen näkemys.

– Uusien työpaikkojen syntyminen vaatii, että työntekijät voivat työssään hyvin ja voivat oppia uutta. Heikentämällä henkilöstön asemaa ei saada vahvistettua työllisyyttä tai parannettua julkisen talouden kestävyyttä, Löfgren jatkaa.

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joita Akava pitää mahdottomina. Ohjelmaan on kirjattu lakisääteisen työmarkkinamallin säätäminen, joka tarkoittaisi sitä, että poliittiset päättäjät sekaantuisivat palkkaneuvotteluihin. Hallitus ajaa myös henkilökohtaisia lakkosakkoja ja määräaikaisten työsopimusten perusteiden höllentämistä.

Työuran aikaista kouluttautumista pitäisi Akavan mielestä lisätä, muta hallitus aikoo lakkauttaa aikuiskoulutustuen.

Keskusjärjestö pitää tärkeänä, ettei työllisyys ainoastaan kasva vaan samalla työelämän laatua on myös parannettava.

Kuva: Doug Olson /Mostphotos