Insinööri-lehti politiikka

Akava haluaa sosiaaliturvasta kannustavamman

Akava pitää sosiaaliturvauudistusta yhtenä tärkeimmistä hallituskauden uudistuksista.

Keskusjärjestön tavoitteena on säilyttää Suomi hyvinvointiyhteiskuntana. Heikoimmassa asemassa olevista pidetään aina huolta. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisessa osaamisella on lisäksi suuri merkitys.

Koska sosiaaliturvaetuuksia saavien osuus kasvaa ikääntyneen väestön määrän kasvaessa ja samalla etuuksia rahoittavien työikäisten määrä pienenee, työllisyysasteen on noustava yli 75 prosentin.

– Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen edellyttää työtä suosivaa politiikkaa. Työnteon pitää olla ensisijainen ja kannustavin keino turvata toimeentulo, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Uudistuvan sosiaaliturvan tulee taata riittävä toimeentulo työnteon katkoksissa sekä edistää nopeaa työhön paluuta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdessä työvoima- ja koulutus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.

Jotta sosiaaliturva mahdollistaa työn tekemisen muotojen yhdistämisen tai vaihtamisen ilman väliinputoamista, uudistuksessa on otettava huomioon monimuotoisen työn erityispiirteet.

– Sosiaalipolitiikan painopisteen pitää olla ennaltaehkäisevissä toimissa. Etuudet ja palvelut on nivottava kiinteämmäksi osaksi toisiaan. Lisäksi etuusjärjestelmää pitää selkiyttää, sanoo johtava asiantuntija Katri Ojala.

Kuva: Scott Griessel /Mostphotos