Insinööri-lehti politiikka

Akava haluaa korottaa kotitalousvähennystä

Kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuuksia tulee Akavan mukaan laajentaa. Vähennys on kaikkien tuloluokkien käytössä.

Marinin hallitus päätti viime syyskuussa, että kotitalousvähennyksen laajentamisesta päätetään kehysriihessä eli käytännössä ensi syksynä. Akava haluaa, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan silloin 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin.

Nykyisin enimmäismäärä on 2 250 euroa ja korvausosuus 40 prosenttia. Lisäksi vähennyksissä on sadan euron omavastuuosuus, jonka Akava haluaa kokonaan pois.

Kotitalousvähennys tukee Akavan mukaan työllisyyttä ja palvelumarkkinoita. Samalla vähennys auttaa harmaan talouden torjunnassa.

Akava Works selvitti kotitalousvähennyksen käyttöä Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta sekä kyselyllä akavalaisille. Noin puolet vastanneista kertoi ostavansa kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita, koska vähennys alentaa niiden hintaa.

Kotitalousvähennystä käytti Verohallinnon tilastojen mukaan runsaat 459 000 suomalaista vuonna 2019 eli hieman yli kymmenen prosenttia kaikista täysi-ikäisistä. Vuonna 2019 saadun vähennyksen yhteismäärä oli hieman yli 476 miljoonaa euroa. Vähennykseen oikeuttaneiden palveluiden ostot olivat noin 1,2 miljardia euroa.

Kyselyssä tiedusteltiin kotitalousvähennyksen mahdollisen poiston merkitystä. Sillä koetaan olevan kielteistä vaikutusta palveluiden kulutukseen. Siivous- ja kotitalouspalveluita ostavista vastaajista 63 prosenttia kertoo, että vähennyksen poisto vähentäisi palveluiden kulutusta. Remonttipalveluiden kohdalla vastaava osuus on 54 prosenttia ja hoivapalveluissa 42 prosenttia.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos