Insinööri-lehti työelämä

Akava esittää oikeutta osittaiseen etätyöhön

Työntekijällä pitäisi ehdotuksen perusteella olla oikeus etätyöpäiviin.

Akava esittää, että työntekijällä on jatkossa lakisääteinen oikeus osittaiseen etätyöhön, jos se on työtehtävien puolesta mahdollista eikä se aiheuta työnantajalle kohtuutonta haittaa.

Etätyö vaatii parannuksia myös työergonomiaa ja -turvallisuutta koskevissa asioissa. Työnantajan pitäisi huolehtia työntekijän fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Työnantajalla pitäisi lisäksi olla velvollisuus ottaa etätyövakuutus etätyössä sattuvien työtapaturmien varalle. Perinteiset vakuutukset kattavat lähityön.

Akava Worksin kyselyn perusteella 80 prosenttia akavalaisista ja muista korkeakoulutetuista haluaa tehdä etätyötä tulevaisuudessa. Halutuinta on hybridityö, joka yhdistää etä- ja lähityötä.

Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos