Insinööri-lehti

Yritysten kannattaa kuunnella työntekijöitään

Monesti kuulee, ettei työntekijöiden tiedottamisesta ja kuulemisesta ole yrityksille mitään hyötyä. Yhteistoimintalaki tunnetaan nykyisin paremmin potkulakina ja eurooppalaisen yritysneuvoston (EWC) sanotaan maksavan yritykselle liikaa; mitään hyötyä siitä ei yritykselle ole.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, minkä osoittavat toukokuussa Belgian Leuvenissa julkaistun uuden tutkimuksen tulokset.

Leuvenin yliopiston BusinessEuropelle tekemään tutkimukseen haastateltiin 56 yritystä, jotka toimivat etenkin yksityisellä palvelusektorilla. Haastelluista yrityksistä 75 prosenttia totesi suoraan, ettei tiedottamis- ja kuulemismenettelystä ollut yrityksen toiminnoille ainakaan mitään haittaa.

Tilanne oli pikemminkin päinvastoin, sillä 70 prosenttia yrityksistä kertoi EWC-toiminnan tuovan yritykselle lisäarvoa. Lisäksi yrityksistä jopa 55 prosenttia piti EWC-toimintaa arvokkaampana kuin rahasumma, joka siihen vuosittain käytettiin.

Tutkimuksen mukaan suurin osa yhtiöistä vain tiedotti työntekijöitään. Neljä yritystä kertoivat haastatteluissa tiedottavansa ja kuulevansa työntekijöitään jo ennen lopullisen päätöksen tekemistä – niin kuin lain mukaan pitääkin tehdä. Sama nelikko oli kaikista tyytyväisimpiä EWC-toimintaansa ja työntekijöidensä muuhun yritystoimintaan antamaan panokseen.

Yritykset kertoivat hyötyvänsä sopivasta vastapainosta yrityksen omalle päätöksentekojärjestelmälle, laajemmasta tietopohjasta päätöksenteon taustalla sekä informaation kulkemisesta ylhäältä alas ja alhaalta ylös.

Arvokkaana pidettiin etenkin työntekijöiden sitoutumista yrityksessä suoritettaviin uudelleenjärjestelyihin, joita koskevaan päätöksentekoon he olivat itse saaneet olla osallisina.

Muistakin tutkimuksista on käynyt ilmi, että työntekijöitään tiedottavat ja kuulevat yritykset menestyvät ylipäätään kilpailijoitaan paremmin; ne ovat usein tuottavampia.

Yrityksissä työntekijöiden kokema työhyvinvointi luo osaltaan paremman kasvualustan innovaatioille, joita Suomessa on viime aikoina peräänkuulutettu.

Työntekijöillä on oma vastuunsa; heidän pitää olla kiinnostuneita asioista ja uskallettava avata suunsa oikeaan aikaan. Kiinnostus edellyttää yleensä kielitaitoa, yrityksen talouden ja ylipäätään talousasioiden tuntemista sekä rakentavaa asennetta.

EWC-toiminta sai alkunsa nimenomaan yritysten vapaaehtoisista yhteistoimintasopimuksista sekä halusta kuulla myös työntekijöiden mielipiteitä yritystä koskevissa asioissa.

Nykyisin tilanne taitaa olla lähtöasetelmistaan hämärtynyt, mutta tokkopa kukaan työntekijä tahtoo yrityksensä voivan huonosti. Tilanne on pikemminkin täysin päinvastainen: työntekijät tahtovat, että yritys menestyy ja voi hyvin. He tahtovat vain saada tietää ja tulla kuulluksi asioissa, jotka koskevat myös heitä. Uusien tutkimustulosten valossa siitä on hyötyä myös yrityksille.

Maria Jauhiainen
Insinööriliiton työsuhdelakimies