Insinööri-lehti

Yhdessä suunnistaen maaliin ilman pummeja

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi vertasi taannoisessa blogikirjoituksessaan työehtosopimusneuvotteluita suunnistuskilpailuun, jossa maali (työehtosopimus) on jossakin kohdassa karttaa ja kumpikin osapuoli asettaa kartalle omat rastinsa (tavoitteet), joita lähdetään yhdessä hakemaan.

Vähäisellä suunnistuskokemuksella kuitenkin sanoisin, etteivät suunnistajat itse päätä rastien ja maalin paikkaa, vaan sen tekevät kilpailun järjestäjät. Muutenhan osallistujilla olisi eri radat eikä silloin olla samassa kilpasarjassa, saati samassa joukkueessa.

Mutta jatketaanpa silti suunnistuskisavertauksen käyttöä.

Yösuunnistuksessa tarvitaan myös otsalamppua.

Jos yhdessä suunnistetaan samaa rataa, niin jokaiselle rastille sovitaan, mitä reittiä (työehtosopimuksen yksittäinen määräys) mennään. Viimeiseltä rastilta (sopimus syntynyt) on sitten viitoitus maaliin (sopimuksen hyväksyminen).

Mielestäni on tärkeää, että osapuolilla on kisassa sama kartta (Suomen lait) eikä sen mittakaavaa (nykyisiä työehtoja) muuteta, vaikka kilpailu (neuvottelu) venyisi ennakoitua pidempään.

Samoin suunnistajilla (neuvottelijat) on hyvä olla käytössään kompassi (Suomen lait). Jos kompassin käyttö unohtuu, niin äkkiä eksytään yhteisistä tavoitteista eivätkä rastit löydy. Yösuunnistuksessa (venyneet neuvottelut) tarvitaan myös otsalamppua (yleinen oikeuskäytäntö). Ilman lamppua pimeässä suunnistaminen on kuin neuvottelupelisääntöjen unohtamista.

Suunnistuksessa ollaan luonnon armoilla (neuvotteluilmapiiri) ja myrskyn (työtaistelut) uhatessa yhteisen tehtävän ja tavoitteen ymmärtäminen auttaa yhteiseen maaliin pääsemisessä.

Toki jokaisen suunnistajan tavoitteena on päästä maaliin asetetussa tavoiteajassa (ennen 1.12.2021).

Sanotaan tämä vielä selkokielellä. Työnantajat ovat viestineet, että koska Teknologiateollisuus ry ei enää ole työehtosopimuksia solmiva osapuoli, ei sen tekemillä työehtosopimuksilla olisi niin sanottua jälkivaikutusta. Toisin sanoen nykyisten työehtosopimusten määräykset lakkaisivat olemasta voimassa 30.11.2021, vaikka uusia valtakunnallisia työehtosopimuksia ei siihen mennessä olisi saatu tehtyä.

Mielestämme oikeuskäytäntö kuitenkin tukee käsitystä, jonka mukaan työehtosopimuksilla ja niiden perusteella tehdyillä paikallisilla sopimuksilla on jälkivaikutus siitä huolimatta, että työnantajia edustava yhdistys olisi vaihtunut.

Jos Teknologiateollisuuden työnantajat ry yhtyisi näkemykseemme, loisi tämä neuvottelupöytään hyvän joukkuehengen ja edistäisi haastavasta suunnistusradasta selviämistä ilman pummeja.

Minna Anttonen
Insinööriliiton työehtoasiantuntija