Insinööri-lehti

Työttömänä on harvoin kiva olla

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla käynnisteli – taas kerran – keskustelua työttömyysturvasta tekemällä esityksen puolittaa ansiosidonnaisen työttömyysetuuden kesto.

Idea ei suinkaan ole uusi. Esitys perustuu vahvalle olettamukselle, että ansiosidonnainen työttömyysturva muodostaa tällä hetkellä kannustinloukun. Tiedotteessa mm. todetaan, että ”etenkin ansiosidonnainen työttömyysturva pitkittää työttömyyden kestoa tulotason pysyessä lähellä uudesta työstä saatavaa palkkatasoa.”

Tämä kannustinloukkuoletus antaa vaan aika hataran pohjan esitykselle – koska se ei pidä paikkaansa kuin korkeintaan hyvin pienituloisilla. Tosiasiassa ansiosidonnainen päiväraha on harvoin syyllinen kannustinloukkuihin.

Suomalaisen palkansaajan mediaaniansio kuukaudessa vuonna 2020 oli 3 217 euroa. Summa lienee nyt suurempi, mutta siitä ei ole vielä tilastotietoa.

Harva voi jättää ansio-luetteloonsa vuoden työttömyys-jaksoja.

Edellä mainitulla tulolla työttömyyskassaan kuuluva palkansaaja työttömäksi jäätyään saa ilman lapsikorotuksia kuukaudessa 1807,94 euroa – edellyttäen, että on työmarkkinoiden käytettävissä. Se on 56,2 % saadusta ansiotulosta.

Insinööriliiton jäsentutkimuksen mukaan insinöörin mediaanipalkka on 4 200 euroa. Sillä palkalla ansiopäivärahan suuruus on 2074,75 euroa kuukaudessa, 49,4 % kuukausipalkasta.

49 tai 56 ei ole millään mittarilla lähellä 100. Sanoo Etla mitä tahansa, kyllä keskituloisen ihmisen tulotaso laskee, kun hän joutuu työttömäksi ja työttömyysturvan varaan.

Ja oli prosentti mikä oli, Insinööriliitollakaan ei ole montaa jäsentä, jotka voivat niin halutessaan jättää ansioluetteloonsa vuoden työttömyysjaksoja, työllistyen halutessaan aina uudelleen.

1 300 euron kuukausipalkalla – mitä kukaan ei toivottavasti saa kokopäivätyöstä – ansiosidonnaisen taso on vielä yli 75 prosenttia tulotasosta. Tuolloin on mahdollista, että huomioiden mahdolliset sosiaaliturvaetuudet, uuden työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa.

Mutta onko siinäkään tapauksessa oikea lääke ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen kategorisesti kaikilta? Minusta ei.

Järjestelmässä on toki parannettavaa etenkin työttömyysturvan nettomaksajien, korkeakoulutettujen, näkökulmasta. Ansiopäivärahan määrän soisi olevan lähempänä ansiotasoa työttömyyden alussa, jolloin se vastaavasti voisi laskea portaittain ennen sen loppumista kokonaan.

Työttömien palveluita taas voidaan ilman merkittäviä kustannuslisäyksiä parantaa huomattavasti. Järjestelmän vaan pitäisi keskittyä palvelemaan kutakin yksilöä hänen tarpeensa mukaisesti, kun nyt yksilöt laitetaan pikemminkin palvelemaan järjestelmää.

Koska ansiopäiväraha todellisuudessa muodostaa mahdollisen kannustinloukun korkeintaan osalle pienituloisista, niin herää kysymys, että heidän tilannettaanko Etla todella haluaa heikentää. Ja jopa niin kovasti, että ovat samalla valmiita heikentämään myös ei-kannustinloukussa olevien työttömyysturvaa.

Kalle Kiili
Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö