Insinööri-lehti

Tehdään Suomesta Pohjoismaa

Suomessa keskustellaan paljon pohjoismaisuudesta. Tämä ehkä johtuu siitä, että hallitus on kertonut, että se tekee asioita, ”jotka on jo muissa Pohjoismaissa tehty”.

Joku taho käynnisti oikein kampanjankin siitä, että Suomen pitää ottaa muut Pohjoismaat kiinni. Kummallista kyllä, retoriikkaa on myös kehrätty ”pohjoismaisesta työn linjasta”.

Minulla on ehdotus. Otetaan tästä nyt ihan kunnolla koppi ja tehdään Suomesta Pohjoismaa.

Aloitetaan siitä, että korkeakoulutettujen palkkataso ja ostovoima nostetaan samalle tasolle kuin läntisissä naapureissa. Korjaamista löytyy joistakin prosenteista muutamiin kymmeniin prosentteihin, vähän alan mukaan. Samalla saadaan kotimainen kulutus kasvuun ja työllisyys paranemaan.

Yhteistoiminnassa voidaan luopua kokonaan erilaisista aikamääristä, kuten minimineuvotteluajoista. Pohjoismaiseen mallin mukaisesti sen sijaan lähdetään siitä, että neuvotellaan niin kauan, kunnes yhteisymmärrys on saavutettu.

Ensimmäiseltä kuukaudelta aletaan maksaa täyttä palkkaa.

Silloin ei tarvita mitään rajaavia neuvotteluaikoja, vaan lähdetään luottamuksesta ja siitä, että molemmilla osapuolilla on sanottavaa. Tämä saa varmasti yhteistoiminnan lisäksi tuottavuuden nousemaan.

Irtisanomistilanteitakin voidaan tosiaan muuttaa. Samalla tavalla kuin muuallakin on jo tehty. Kun joudutaan henkilöperusteiseen irtisanomiseen, liiton jäsenen kohdalla voidaan säätää velvoite neuvotella suoraan liiton edustajan kanssa siitä, onko henkilö uudelleensijoitettavissa toisiin tehtäviin. Tässä ei ole mitään kummallista, mennään naapurien esimerkkien mukaan.

Työttömyysturvaa ollaan kuulemma muuttamassa jo sinne pohjoismaiseen suuntaan. Sittenhän meillä varmaan ensimmäiseltä kuukaudelta aletaan maksaa käytännössä täyttä palkkaa, eikä peritä omavastuupäiviä työttömyyden alusta. Ja neuvonta ja apu on aidosti henkilöperusteista riittävillä resursseilla. Sehän pohjoismainen malli on.

Työmarkkinamallia muutetaan vain niin, että neuvotellaan järjestöjen kanssa ennen kuin esitetään mitään. Tehdään harkittuja, eri osapuolten hyväksymiä esityksiä. Kukaan ei sooloile omien esitystensä kanssa, eikä toimi kysymättä työnantajilta tai palkansaajilta. Kaikkien järjestäytymistä tuetaan, niin palkansaajien kuin etenkin työnantajien.

Aloitetaan nyt vaikka näistä. Tehdään Suomesta Pohjoismaa.

Jos närästää tai tuntuu, että tähän on poimittu vain yhden näkökulman asioita, niin voi olla hyvä ajatella, että näin on voinut käydä myös toisaalla omia esityksiään tehdessään. Joka tapauksessa tässä esitetyt esimerkit pohjoismaisen mallin piirteistä ovat tosia, ei omasta päästä keksittyjä.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja