Insinööri-lehti

Tärkeä työmarkkinatutkimus

Taas on se aika vuodesta, kun valmistelemme Insinööriliiton työmarkkinatutkimusta. Tiedonkeruu alkaa lokakuun puolivälissä ja jatkuu marraskuun alkuun.

Työmarkkinatutkimus on tärkeä paitsi liitolle myös jäsenille. Sen perusteella tehdään insinöörien palkkatilastot, jotka lähetetään kaikille työikäisille jäsenille. Palkkatilastot ovat puolestaan jäsentutkimuksemme mukaan yksi liiton tärkeimmistä palveluista. On siis tärkeää, että saamme palkkatilastoistamme mahdollisimman kattavat ja luotettavat myös pienemmille ryhmille tai esimerkiksi alueellisesti.

Työmarkkinatutkimukseen kannattaakin aina vastata. Varsinkin tässä tutkimuksessa omasta vastauksesta voi olla hyötyä monelle muullekin. Ehkä jo seuraavassa palkkaneuvottelussa palkkatilastojemme tiedot muuttuvat rahaksi, siitä on apua neuvoteltaessa palkasta tai sen korotuksesta.

Vastaukset ovat keino saada ääni kuuluviin.

Erilaisten kyselyiden ja tutkimusten tekijät ovat jo pitkään tuskailleet vastausasteiden laskua. Myös Insinööriliiton kyselyissä trendi on jo pidempään ollut laskeva, mutta onneksi jäsenemme ovat edelleen suhteellisen aktiivisia ja kyselyihin vastataan huolellisesti.

Monia kyselyitä on toteutettu pitkään edullisilla ja helppokäyttöisillä työkaluilla. Tämä on johtanut parin viimeisen vuosikymmenen aikana kyselyiden määrän kasvuun. Myös laatu on kärsinyt, kyselyt ovat monenkirjavia.

Kyselyitä tulee paljon, moni on aivan liian pitkä ja kysymykset on joskus muotoiltu huolimattomasti. Ei ole ihme, ettei jokaiseen jaksa vastata. Onnistumisen edellytys on, että kysymysten laatija on huomioinut myös vastaajan tietotason aiheesta. Jos vastaajat eivät ole ymmärtäneet kysymyksiä, on sanomattakin selvää, että tuloksista ei voi tehdä johtopäätöksiä.

Kaikki jäsenet eivät saa kaikkia Insinööriliiton kyselyitä, koska vastaajat valitaan joskus ottamalla kohderyhmää edustava otos jäsenistä. Pyrimme siihen, että kyselyt jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti kaikille, eivätkä vain osalle.

Insinööriliiton kysely voi tulla myös yhteistyökumppaneiltamme. Toteutamme kyselyitä Insinööriliitossa sekä itse että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Aika ajoin osallistumme myös erilaisiin tutkimushankkeisiin, missä Insinööriliiton jäsenten vastaukset ovat osana laajempaa tiedonkeruuta.

Jäsenten saamien vuosittaisten palkkatietojen lisäksi hyödynnämme kyselyiden tuloksia monissa eri yhteyksissä. Niistä on hyötyä niin edunvalvonnassa kuin liiton toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Vastaukset ovat jäsenille tärkeä keino saada äänensä kuuluviin. Meille se on korvaamaton apu saada tietoa jäsenten työelämästä. Ne auttavat meitä muodostamaan kuvaa siitä, mikä jäsenille on tärkeää ja mihin meidän tulee vaikuttaa, miten muuttua.

Kun saat syksyllä kyselyn, ole hyvä ja vastaa. Olemme kuulolla, otamme huomioon vastauksenne. Kiitos jo etukäteen ahkeruudestanne ja vaivannäöstänne.

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimuspäällikkö