Insinööri-lehti

Poikkeukselliset olosuhteet

Poikkeuksellisissa olosuhteissa pätevät erilaiset säännöt. Tämä on meille tuttua esimerkiksi lentomatkustamisesta. Jos lennon myöhästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, lentoyhtiöllä ei ole korvausvastuuta myöhästymisestä.

Kun yhteiskunnassa vallitsee poikkeustila, normaali lainsäädäntö ei päde. Poikkeustila kestää yleensä vain hetken, kunnes normaalitila on palautettu. Poikkeuksena tästä on Israel, jossa poikkeustila on jatkunut vuodesta 1945.

On syytä palata normaaliin järjestykseen.

Yhteistä poikkeuksellisille olosuhteille ja poikkeustilalle on kuitenkin se, että kun on palattu normaaliin, palataan myös normaaleihin toimintatapoihin. Keskusjärjestöjen solmima kilpailukykysopimus ja sen sisältämät poikkeukselliset ratkaisut tehtiin juuri tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Talouden toipuminen oli kestänyt pitkään.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa päädyttiin hyvin poikkeuksellisiin ratkaisuihin. Muun muassa palkansaajille kaadettiin reilun miljardin euron verran maksurasitusta yrityksiltä sosiaaliturvamaksujen siirron muodossa, julkisen sektorin lomarahojen leikattiin ja työaikoja pidennettiin 24 tunnilla vuodessa.

Olosuhteet, joissa nämä ratkaisut syntyivät, ovat ohi. On siis syytä palata normaaliin järjestykseen. Myös työmarkkinoilla täytyy olla niin, että tavanomaisessa tilanteessa noudatetaan tavanomaisia sääntöjä.

Voi olla, että palkansaajien maksettaviksi siirretyt sosiaaliturvamaksut eivät vielä palaa yritysten maksettaviksi. Työajan pidennys on kuitenkin kummallinen, sekava ja vaikea ratkaisu, jonka käytännön sovellutusten hyötyä on vaikea perustella.

Vallinneissa poikkeusolosuhteissa rikottiin myös normaaleja tapoja sikäli, että työnantajat saivat pidemmän työajan ilman, että sitä kompensoitiin palkansaajapuolelle mitenkään. Näin ollen ei ole mitään perustetta sille, että pidennyksen poiston pitäisi näkyä muutoin kuin työehtosopimuksista kadonneena tekstinä. Sillä ei esimerkiksi voi perustella alempia palkankorotuksia.

Kilpailukykysopimus oli poikkeuksellisten aikojen poikkeuksellinen tuote. On aika palata normaaliin, myös työaikojen osalta.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja