Insinööri-lehti

Palkkatoiveen esittäminen ei ole helppoa

Insinööriliiton palkkaneuvontatiimissä kuulen jäsenen usein esittävän kysymyksen, mikä olisi sopiva palkkatoive uutta työpaikkaa hakiessa. Oikean suuruisen palkkatoiveen esittäminen ja sen perusteleminen on useimmille meistä vaikeaa. Jos työnhaku on kestänyt pitkään, tulee pohdittua, parantaisiko oman palkkatoiveen laskeminen mahdollisuuksia työllistyä. Moni miettii myös, minkä verran voisi ottaa riskiä ja kokeilla tavallista korkeampaa palkkatoivetta.

Miksi oikean suuruisen palkkatoiveen esittäminen työtä hakiessa on tärkeää ja miksi palkkatoivetta kysytään? Jokaisella työnantajalla on tietysti omat syynsä palkkatoiveen kysymiseen. Usein kysymys on kuitenkin siitä, että työnantaja testaa, onko hakija ymmärtänyt tehtävän vaativuustason ja vastuualueen laajuuden oikein.

Hakijan työnantajan tehtävään suunnittelemaa palkkaa alemman palkkatoiveen esittäminen ei ole hyvä asia. Työnantaja saattaa ajatella, että hakija ei pidä tehtävän vastuita yhtä merkittävinä kuin työnantaja. Tai ehkä hakija ei ole ymmärtänyt, mitä osaamista tehtävä edellyttää. Tehtävän vaatimuksiin nähden liian matala palkkatoive voi viestiä myös siitä, että hakija ei arvosta omaa osaamistaan.

Jos palkkatoive menee kovin paljon työnantajan kaavaileman palkkahaitarin yli, työnhakijan on osattava perustella, miksi juuri hänen osaamisensa olisi työnantajalle arvokkaampaa kuin jonkun toisen hakijan. Voi myös olla, että liian korkea palkkatoive kertoo työnantajalle siitä, että hakija ei tule olemaan tässä työpaikassa kovin pitkään tyytyväinen.

Sopiiko sama palkkatoive kaikkiin tehtäviin? Palkka määräytyy ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan, mutta myös ala, työsuhteen tuleva kesto, työpaikan sijainti ja koko vaikuttavat palkkatasoon.

Harvoin myöskään tehtävien vaativuus eri työpaikoissa on täysin samanlainen, vaikka tehtävänimike olisikin sama. Esimerkiksi projekti-insinöörin tehtävä voi eri yrityksissä vaihdella vaativuudeltaan paljon. Monia työpaikkoja hakiessa palkkatoive täytyy siis suunnitella jokaiseen tehtävään erikseen.

Miksi työnantajat eivät sitten laita työpaikkailmoitukseen palkkaa, vaikka tietäisivätkin, minkä verran tehtävästä tullaan maksamaan? Tämä lienee kulttuurikysymys, sillä monissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, työpaikkailmoituksen yhteydessä tavallisesti kerrotaan tehtävästä maksettava palkka.

Voi kysyä, miksi emme siirtyisi tähän? Palkkatason kertominen hakijoille voisi auttaa työnantajaa löytämään oikeat hakijat nykyistä helpommin. Avoin palkoista kertominen lisäisi myös läpinäkyvyyttä. Palkkojen avoimuus ja läpinäkyvyys vähentää päoikeudenmukaisuuden ja tyytymättömyyden tunteita työpaikoilla ja näin auttaa työntekijöitä suuntaamaan energiansa työssä oikeisiin asioihin.

Oikeaa palkkaa ei ole pakko miettiä yksin. Liiton palkkaneuvonta auttaa pohdinnoissa. Insinööriliiton jäsen voi käydä kokeilemassa myös uudistunutta palkkanosturia jäsensivuilla. Palkkatiedot kerätään parhaillaan käynnissä olevan työmarkkinatutkimuksen avulla.

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimusasiamies