Insinööri-lehti

Murheellisten laulujen maa

Miehet tienaavat naisia paremmin. Miehet ovat yliedustettuina yritysten johtoportaissa. Sielläkin he tienaavat naisjohtajia enemmän – kuten kaikilla muillakin asematasoilla. Historiallisesti miehillä on ollut etulyöntiasema yhteiskunnassa; miessukupuoli on edesauttanut rikastumista ja menestymistä.

Toisaalta miehet ovat yliedustettuina asunnottomissa ja pitkäaikaistyöttömissä. Vankiloissa on tälläkin hetkellä enemmän miehiä kuin naisia.

16 prosenttia pojista ei opi kunnolla lukemaan peruskoulun aikana. Pojat ovat myös yliedustettuina niissä nuorissa, jotka eivät opiskele peruskoulun jälkeen mitään.

Patriarkaatti tukee vain yhdenlaista miehuutta.

Erinomaisen työhakemuksen osaa kirjoittaa nuorista miehistä joka viides, kun nuorista naisista sellaisen osaa tehdä puolet. Tällä hetkellä korona kurittaa nuoria ja pätkätyöläisiä, myös monia nuoria miehiä.

Suomen kaltaisessa maassa, jossa identiteetti on vahvasti sidottu työmarkkina-asemaan, ei ole ihme, että kun työnvälityksestä työtä ei saa, alkaa kohtalonkoura hyvin nopeasti juottaa väkijuomaa. Miehet juovat kolme neljännestä kaikesta Suomessa myytävästä alkoholista, ja alkoholikuolleisuus selittää viidenneksen miesten ja naisten elinajanodotteen eroista.

Siinä missä patriarkaatti eli miesten ylivalta saa naiset voimaan pahoin, se vaikuttaa myös miesten hyvinvointiin – myös hierarkian huipulla olevien miesten. Patriarkaatti on rakennelma, joka tukee vain yhdenlaista miehuutta: vahvaa ja dominoivaa, johon liittyy yksin pärjäämisen, puhumattomuuden ja tunteiden tukahduttamisen kulttuuri. Hyvin usein myös viina ja väkivalta.

Patriarkaattia ylläpitävät yhtä lailla naiset kuin miehet ja se voi sitä paremmin, mitä vähemmän siitä puhutaan. Patriarkaatin arvoasetelma muodostuu tietynlaisen maskuliinisuuden ylistämisestä samalla kun feminiinisiksi miellettyjä asioita vähätellään.

Seksistiset sukupuoliroolit rajoittavat tyttöjen identiteetin kehittymistä, mutta pojille annetut roolit ovat sitäkin jäykempiä ja rajoittavampia. Eri sukupuolille asetetaan erilaisia odotuksia jo koulussa: levottomuuden ja riehumisen ajatellaan olevan merkkejä siitä, että pojat ovat poikia, jolloin esimerkiksi pojan oppimisvaikeudet voivat jäädä huomaamatta.

Patriarkaatin murtaminen olisi kaikkien etu, ja pienetkin parannukset ovat askelia kohti tasa-arvoa. Ilman muutoksia elämme pian kymmenien tuhansien murheellisten laulujen maassa.

Varpu Multisilta
Insinööriliiton työmarkkinatutkija