Insinööri-lehti tekniikka

Etla: Tekoäly muuttaa ammattilaisten tarvetta

Tekoälysovellus Chat-GPT ei ole lyhyellä aikavälillä vähentänyt työn kysyntää mutta muuttanut sen rakennetta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan tekoälystä hyötyvien ja tekoälylle altistumattomien työpaikkojen kysyntä verkon alustatyömarkkinoilla kasvoi merkittävästi Chat-GPT:n julkaisun jälkeen.

Samalla vähenivät sellaiset avoimet työpaikat, jotka tekoäly pystyisi teoriassa tekemään ilman ihmisapua. Tulosten perusteella ihmistyö ei häviä, mutta työtehtävien jakaumaan tekoälyllä on vaikutusta.

Yleensä työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia on vaikea havaita reaaliaikaisesti. Nyt julkaistussa tutkimuksessa on kuitenkin hyödynnetty verkon työnvälitysalustoilta kerättyä aineistoa, jossa yksittäisen työsuorituksen tilaus ja toimitus on todennettavissa.

Tutkimuksessa uudet työpaikkailmoitukset jaoteltiin kolmeen luokkaan: korvattaviin, täydennettäviin ja tekoälylle altistumattomiin. Tulosten perusteella työvoiman kysyntä nousi tekoälylle altistumattomissa ja generatiivista eli luovaa tekoälyä hyödyntävissä työpaikoissa. Töissä, joissa tekoäly teoriassa pystyy tekemään työn ilman ihmisapua, työn kysyntä laski hieman.

Nousu altistumattomissa ja täydennettävissä luokissa oli suurempaa kuin korvattavan luokan lasku.

Kuva: Eugenio Marongiu /Mostphotos