Insinööri-lehti

Lomalle hyvillä mielin

Vaikka juhannukseksi on osaan Suomea ennustettu räntäsateita, on aika valmistautua loman viettoon. Ennen lomalle jäämistä on syytä palauttaa mieleen muutama asia.

Loman pitämisestä on säädöksiä vuosilomalaissa. Lomasta on 24 arkipäivää sijoitettava toukokuun ja syyskuun väliselle ajalle.

Työnantaja päättää – työntekijää kuultuaan – loman ajankohdasta. Työnantajan on vahvistettava kesäloma viimeistään kuukautta tai kahta viikkoa ennen loman alkamista. Vahvistus on sitova. Jos työnantaja syystä tai toisesta muuttaa loma-aikaa, pitää loman siirrosta aiheutuneet kulut korvata työntekijälle. Esimerkkinä mainittakoon lomamatkan peruuttamisesta aiheutuvat kulut.

Loma tulisi antaa yhdessä pötkössä. Jos sitä pätkitään, pitää yhden jakson kestää vähintään 12 arkipäivää. Tästä säännöstä ei saa poiketa edes sopimalla. Mutta 12 arkipäivää ylittävän osan pilkkomisesta voi sopia vapaasti.

Vaikka insinöörien ja tietotekniikan ammattilaisten työpaikoilla lauantai on ollut vapaapäivä jo 1970-luvulta lähtien, lasketaan se edelleen yksityisillä aloilla lomapäiväksi, paitsi jos kyseessä on niin sanottu punainen lauantai. Tämä ilmaisu juontaa juurensa niihin aikoihin, kun paperisessa kalenterissa pyhäpäivät merkittiin punaisella. Juhannuspäivä on arkipyhä eikä kuluta lomaa. Useimmissa työehtosopimuksissa myös juhannusaatto on sovittu vapaapäiväksi eikä se silloin kuluta vuosilomaa.

Jos ehdit vielä ennen loman alkua sairastua, sinulla on oikeus pyytää työnantajaa siirtämään lomaasi. Muistathan esittää pyyntösi ennen lomaa.

Jos taas käy niin ikävästi, että sairastut vuosilomallasi, hakeudu heti lääkäriin ja ilmoita työkyvyttömyydestä työnantajalle. Voit pyytää vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät siirrettävän myöhemmäksi. Omavastuupäivät eivät saa vähentää oikeuttasi neljän viikon vuosilomaan.

Jos kuitenkin olet aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallasi tai törkeällä huolimattomuudellasi, ei oikeutta loman siirtämiseen ole.

Loma ei työkyvyttömyystapauksissa siirry automaattisesti, vaan sinun on pyydettävä loman siirtoa. Varminta on aina pyytää työnantajalta loman siirtämistä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Lomaa ei ole pakko keskeyttää, vaikka työnantaja sellaista esittäisi. Tietysti kannattaa miettiä tulevaisuuttaan firmassa ja käyttää tässä tervettä harkintaa.

Jos sinua pyydetään kesken loman palaamaan töihin tai lomapaikasta käsin hoitamaan jokin työasia, sovi etukäteen, miten keskeytyminen sinulle korvataan. Neuvoisin sopimaan, että pidät lomapäivät myöhemmin. Pyydä myös muutama ylimääräinen lomapäivä hyvitykseksi.

Aurinkoista ja mukavaa kesälomaa!

Minna Anttonen
Insinööriliiton asiamies