Insinööri-lehti

Jumalainen näytelmä

Dante ja hänen Jumalainen näytelmänsä kuuluvat länsimaisen kirjallisuuden pohjakiviin. Useimmilla lienee teoksesta mielikuva. Siinä kuvataan kirjailijan kolmiosaista matkaa: helvetin kautta kiirastuleen ja sieltä paratiisiin.

Työmarkkinaneuvotteluja on usein kuvattu näytelmäksi. Nyt käynnissä olevaa kilpailukykykierrosta voidaan verrata suorastaan jumalaiseen näytelmään. Teoksensa alussa Dante eksyy synkkään metsään, josta ei pääse pois. Näytelmässä metsä edustaa tietämättömyyttä ja järjen valon täydellistä sammumista. En tiedä teistä, mutta minulle tulevat väkisinkin mieleen ne yhteiskunnalliset lähtökohdat, joista nykyiseen neuvottelutilanteeseen on päädytty.

Neuvotteluissakin edetään kuten Dante helvetissä. Vähitellen edetään vaikeampien asioiden pariin ja yhä suurempaan piinaan. Näytelmässä helvettiin kuljetaan portin läpi, jonka yläpuolella lukee: ”Ken tästä käy saa kaiken toivon heittää”. Näin se usein on, näyttää että neuvotteluista ei ole toivoa ratkaisusta.

Monestakin syystä tätä vaihetta on nyt eletty pitkään. Helvetti on esimerkiksi se, että työnantaja haluaa vanhanaikaisia ja kankeita työaikaratkaisuja vaikkapa lauantaityön muodossa sen sijaan, että joustavat ja yksilökohtaiset ratkaisut kelpaisivat.

Kiirastuli puhdistaa ja valmistelee ihmistä paratiisiin astumiseen. Ensimmäiset merkit siitä, että toivottomuudesta löytyy toivo ja vastakkainasettelusta ratkaisu, on saatu. Perustelujen ja kiukkuisen sanailun kautta alkaa hahmottua niitä osia, joista lopullinen kokonaisuus voi muodostua. Tällä kertaa se merkitsee muun muassa työnantajien taipumista mainituissa työaikakysymyksissä.

Viimeistään tässä kohtaa vertaus alkaa ontua. Jos kilpailukykysopimus saadaan aikaan, niin ei siitä astuta Danten maalailemaan maalliseen paratiisiin eikä aleta odotella taivaaseen astumista.  Vähillä, puutteellisilla ja osin väärilläkin eväillä saadaan maahan vuodeksi työmarkkinarauha.

Seuraavan vuoden aikana toivottavasti päästään kehittämään sellaista näytelmää liittokierrokselle 2017, että otetaan oikeita askeleita kohti, jos ei paratiisia, niin Suomen talouden elpymistä. Kustannuskilpailukyvyn lisäksi pitää puhua esimerkiksi investoinneista, johtamisesta ja harmaasta taloudesta.

Petteri Oksa
Insinööriliiton neuvottelujohtaja