Insinööri-lehti

Insinöörit innovaatioiden äärellä

Insinööriliiton yrittäjävaliokunnan ja Tekniikan Akateemisten TEKin yrittäjyysvaliokunnan syysseminaari keskittyi innovaatioihin Seinäjoella.

Keskustelevassa tilaisuudessa IL:n varapuheenjohtaja ja yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Matti Häkkinen muistutti, mitkä syyt saavat insinöörit ryhtymään yrittäjäksi.

– Vapaus, itsenäisyys sekä palkkatyötä parempi mahdollisuus vaurastua, Häkkinen listasi.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön johtaja Jorma Nevarannan aiheena oli teollisuuden innovaatiot, jotka ovat erittäin käytännönläheisiä. Niiden taustalla on 80-prosenttisesti kovaa työtä.  

Nykyisen käsityksen mukaan yrityksissä innovointi kuuluu kaikille, ei ainoastaan pienelle porukalle. Yritysjohdon on näytettävä esimerkkiä, jotta innovointi mielletään jokaisen oikeudeksi ja velvollisuudeksi.

Myös yrityskulttuuri vaikuttaa paljon siihen, miten organisaatiossa työntekijät innovoivat.

Nevaranta mainitsi pohjanmaalaisen esimerkin hyvästä yrityskulttuurista, Juustoportin Jalasjärveltä.

– Siellä kaikki keksivät juustoja.

Aineettomuus tuo arvoa

Etelä-Pohjanmaalla on muuhun maahan verrattuna eniten pk-sektorin yrityksiä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen innovaatioasiamies Tapani Saarenpää arvioi käyneensä uransa aikana noin 3 500 innovaatiohankehakemusta. Hän herätteli kuulijoita esittelemällä erilaisia tavaramerkkejä ja niiden aineettomuutta.

– Tuotteen hinnasta tai liiketoiminnan arvosta jopa 80 prosenttia voi olla aineetonta.

ELY-keskus tukee keksintöjen ja innovaatioiden kehittämistä neuvonnalla ja rahoituksella. Tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita ja prosesseja.

Innovaatio on enemmän

Yritysyksikön päällikkö Kari Rintala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta selvensi keksinnön ja innovaation eroa. Innovaatiossa on jo ajatus mukana, miten keksintö kaupallistetaan markkinoille tai teollisuuden prosesseihin. Rintala kertoi Tekesistä, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja palveluja pk-yrityksille.

– Tekes jakaa riskejä yrittäjien kanssa, se antaa rahoitusta parhaille ideoille ja eturivin yrityksille.

Rintalan mukaan edellytyksiä tuelle ovat muun muassa kyky ja halu kasvaa sekä näkemys markkinoista ja potentiaalisista asiakkaista. Oleellista on myös mahdollisuus rahoittaa osa yksityisellä rahalla, sillä valtio ei voi rahoittaa kaikkea.
Innovaatiorahoituksessa ei ole toimialarajoja.

Itä- ja Pohjois-Suomessa harva pk-yritys on kiinnostunut Tekes-rahoituksesta, sillä useat voivat saada taloudellista tukea Euroopan unionin rakennerahastoista.

Teksti ja kuvat: Kirsi Tamminen, v