Insinööri-lehti

Hurraa luottamushenkilöille

Syksyn aikana pääsin osallistumaan Ylemmät toimihenkilöt YTN:n jäsenjärjestöjen luottamusmiehille järjestettyihin koulutuksiin. Minua kiinnosti, mitä kaikkea uusille ja vähän kokeneemmillekin yrityksissä ja yhteisöissä toimiville luottamushenkilöille kerrotaan liiton koulutuksissa.

Mukana oli siis akavalaisten liittojen jäseniä. Insinöörit olivat reilusti edustettuina, vaikka kaikki eivät olleetkaan Insinööriliiton jäseniä. Naisia paikalla olleista oli melkein puolet.

Koulutuksien sisällössä löytyi perusasioita työsuhteista, niiden irtisanomis- ja purkamissyistä, yhteistoiminnasta työpaikoilla, paikallisesta sopimisesta ja työmarkkinaneuvottelutoiminnasta. Laskimme myös yrityksen tilinpäätöksen tunnuslukuja.

Luottamushenkilö huolehtii työkavereiden eduista.

Eli tarjolla oli runsaasti asiaa sellaiselle luottamushenkilön uraa aloittelevalle, jolla aikaisempaa tietoa ei juuri ole. Tiedon lisäksi tilaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua muihin luottamushenkilönä toimiviin, verkostoitumiseen ja vertaistuen löytymiseen.

Tunnelma oli rento ja esittelykierroksella kävi ilmi, että mukana oli hyvin tuoreita luottamushenkilöitä. Minuun teki vaikutuksen mukana olleiden kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen työpaikoilla ja into, jolla asioihin oli jo tartuttu.

Aikaisempaa kokemusta esimerkiksi työsuhdeasioista tai järjestötyöstä ei kaikilla ollut. Useammalla kuin yhdellä työpaikalla luottamushenkilöä ei ollut ollut pariin vuoteen, joten välitöntä lähitukea ei ollut tarjolla omalla työpaikalla.

Kouluttajat korostivatkin aiheellisesti, että luottamushenkilöt eivät ole yksin. Tukea on saatavissa omasta liitosta ja YTN:n kautta myös peruskysymyksissä, ei vain vaikeissa neuvottelutilanteissa tai ongelmien selvittelyssä. Tapausesimerkkien kautta varmistui, että epävarmassa tilanteessa luottamusmiehen kannattaa aina kysyä.

Keskustelujen perusteella luottamushenkilön työssä onnistuminen vaatii aikaa oppia sekä edellyttää toimivan neuvottelusuhteen ja luottamuksen rakentamista työnantajan edustajaan. Se ei ole aina lähtökohtaisesti helppoa henkilökohtaisten näkemyserojen ja alkuasetelman vuoksi: on työantajan etu vastaan työntekijöiden etu.

Koulutuksessa vahvistui näkemys siitä, että luottamushenkilöt tekevät tärkeätä työtä sekä kanssatyöntekijöiden että liiton näkökulmasta. Nykyajan akavalainen luottamushenkilö on neuvottelukykyinen ja kärsivällinen monitaituri, joka usein oman vaativan työnsä ohella huolehtii työkavereidenkin eduista ja hyvinvoinnista neuvottelemalla ja tukemalla vaikeissakin tilanteissa.

Loppuun hattu päästä, kiitos ja kumarrus: koulutusten jälkeen kunnioitan vielä enemmän luottamushenkilön työtä ja siihen rohkeasti tarttuneita naisia ja miehiä.

Marja Riihimäki
Insinööriliiton järjestökoordinaattori