Insinööri-lehti

Häirintään on syytä puuttua heti

Seksuaaliseen häirintään huomion kiinnittänyt #metoo -kampanja puhutti ennen vuodenvaihdetta ja puhuttaa edelleen. Ilmiö ei koske vain naisia; myös miehet ja sukupuolivähemmistöjen edustajat joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Tasa-arvolaki ja työturvallisuuslaki kieltävät seksuaalisen häirinnän. Selvää on, että jokaisella työpaikalla pitää olla nollatoleranssi kaikenlaiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Työpaikalla on myös hyvä olla ohjeistus, miten häirintätilanteissa toimitaan.

Mitä seksuaalinen häirintä sitten on? Se voi olla puhetta, viestejä, eleitä tai fyysistä koskettelua. Seksuaalinen häirintä on yksipuolista ja ei-toivottua. Häirinnässä ei ole kyse kohteliaisuuksista vaan vallankäytöstä.

Häirintä rikkoo toisen itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta. Myös harmittomaksi tarkoitettu huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä ei lopeta, kun kohde on ilmaissut huomion olevan ei-toivottua. Lähtökohtana on siis jokaisen oma kokemus.

Mitä sitten tulee tehdä, jos joutuu häirinnän kohteeksi?

Mikäli mahdollista, häiritsevään käytökseen tai tekoon on hyvä puuttua heti. Kerro tekijälle selvästi, että hänen käytöksensä on epäasiallista ja kiellä koskettelemasta. Usein käy kuitenkin niin, että itse tilanteessa on hankalaa reagoida ja sitä suorastaan jähmettyy järkytyksestä. Jälkikäteen saattaa hävettää ja mietityttää, antoiko omalla käytöksellään vääriä viestejä.

Tärkeintä on pitää mielessä, että kohteena et ole syyllinen. Sinulla ei ole asiassa hävettävää. Sinulla on oikeus sanoa häiritsijälle ei ja pyytää apua. Apua voi pyytää työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä, luotetulta työkaverilta, työterveyshuollosta tai työpaikan henkilöstöpäälliköltä. Asiaasi tulisi suhtautua kunnioittavasti, eikä asiaa saa lakaista maton alle.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja puuttuu häirintään ja epäasialliseen käytökseen, kun saa siitä tiedon. Tämä tarkoittaa, että häirinnästä pitäisi ilmoittaa työnantajalle. Ensisijaisesti ilmoitus tehdään omalle esimiehelle. Jos tekijänä on oma esimies, ilmoituksen voi tehdä tämän esimiehelle tai henkilöstöpäällikölle.

Kun työnantajalle on ilmoitettu häirinnästä, pitää asiaan reagoida. Jos häirintä jatkuu, eikä työnantaja puutu asiaan, voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tasa-arvovaltuutettuun tai työsuojeluviranomaiseen. Myös liiton työsuhdeneuvonnasta saa toimintaohjeita ja apua.

Fyysinen koskettelu saattaa myös täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Tällöin asiasta voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Niina Suvanto
Insinööriliiton lakimies