Insinööri-lehti

Etätöissä koronan varjossa

Ennen koronapandemiaa Insinööriliiton jäsenten tekemä etätyö oli melko vähäistä. Useampi kuin kaksi kolmesta ei tehnyt etätöitä ollenkaan, ja vain harva oli täysin etätyössä.  Korona muutti tilanteen täysin. Lokakuussa 2020 yli kolmannes jäsenistä työskenteli koko työaikansa etänä, ja vain neljännes ei tehnyt etätöitä lainkaan.

Viime lokakuun työmarkkinatutkimuksessamme kysyimme myös etätyön tuomista myönteisistä ja kielteisistä muutoksista. Etätöiden hyvinä puolina pidetään erityisesti ajansäästöä työmatkoista ja toimistoa parempaa keskittymisrauhaa.

Säästö työpaikalle siirtymiseen kuluvasta ajasta ja työmatkustamisen väheneminen tuovat monelle mahdollisuuden tehdä enemmän itselle mieluisia asioita ja pitää parempaa huolta omasta hyvinvoinnista. Nukkumiseen ja liikkumiseen käytetty aika sekä perheen kanssa oleminen ovat monella lisääntyneet.

Moni kokee etätyön olevan joustavampaa niin ajankäytön kuin asuinpaikankin suhteen; etätyö on mahdollistanut joillekin muuton työskentelypaikkakunnan ulkopuolelle.

”Loistava asia on, että vapaa-aikaa jää normaalia enemmän, sillä työmatkoihin ei enää tarvitse kuluttaa aikaa. Itse olen käyttänyt tämän hyödyksi lisäämällä päivittäisen liikunnan määrää. Mikä puolestaan on tehnyt työssä jaksamisesta helpompaa.”

Monelle tekisi hyvää päästä toisten ihmisten pariin.

Etätöiden kielteiset puolet ovat tulleet viimeisen vuoden aikana tutuiksi useimmille etätöitä tekeville. Elämäntilanne ja toisaalta myös työtehtävien laatu vaikuttavat; osa työtehtävistä sopii huonosti etänä tehtäväksi. Koronatilanteen tuoma epävarmuus kuormittaa, ja joillakin myös liikunta on vähentynyt, koska arkiliikunta työpaikalle siirtymisineen on jäänyt pois. Työergonomia on monilla kotona toimistoa kehnompi.

”Sosiaaliset kontaktit lähitiimin ulkopuolisiin työtovereihin katkenneet. Työmatkojen ja lounastaukojen tuomat liikunnat ja happihyppelyt kadonneet.”

Joillakin vastaajilla kokousten määrä on räjähtänyt etätyöhön siirtymisen myötä, ja aikaa kokousten välillä hengähtämiseen ja aiheesta toiseen siirtymiseen ei ole jäänyt. Osalla työ koronaa edeltävästä ajasta on muuttunut todella paljon.

”Aivan liikaa kokouksia, huonosti suunnitellut asiat toimivat vielä huonommin etänä. Ei sosiaalisia tapaamisia kahvikupin tai lounaan merkeissä.”

”Yleensä työmatkoilla 2–3 pv/viikko, nyt pelkkää etätyötä, melkoinen tunne, välillä tuntuu, että seinät kaatuu päälle. Teams-palavereja saattaa olla eri asioista jopa 9 päivässä.”

Monessa vastauksessa näkyy yksinäisyyden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden väheneminen. Kyselymme jälkeen etätyösuositukset ovat edelleen tiukentuneet. Monelle tekisi jo hyvää päästä toisten ihmisten pariin muutenkin kuin etäyhteyksien kautta.

Yksinäisyyden torjunta ja sosiaalisten kontaktien lisääminen ovatkin asioita, joihin työpaikoilla voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Yhteisöllisyyttä ja kontakteja työkavereihin voidaan monilla tavoin pitää yllä myös etänä.

Etätyö yhtenä tapana tehdä töitä näyttää tulleen jäädäkseen. Aika näyttää, millaisia työnteon malleja hybridimalleineen tulevaisuudessa on käytössä. Varmaa kuitenkin on, että jatkossakin tarvitsemme työssä toisiamme, tapahtui työnteko fyysisesti missä vain.

(Kursivoidut tekstit ovat lainauksia Insinööriliiton lokakuussa 2020 toteutetun työmarkkinatutkimuksen avoimista vastauksista.)

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimuspäällikkö