Insinööri-lehti

AMK:t tutkii ja kehittää

Suurin osa Insinööriliiton jäsenistä on ammattikorkeakoulun kasvatteja. Insinööritutkinnot (AMK) on suoritettu eri puolilla maata tekniikan yksiköissä. Koulun käyneet ovat varmaan huomanneet, että opetuksen ja harjoittelun lisäksi ammattikorkeakouluissa myös tutkitaan ja kehitetään. T&K-toiminta onkin yksi Suomen ammattikorkeakoulujen perustehtävistä. Lain mukaan toiminnan pitää osua yksiin alueen elinkeinorakenteen ja kehityksen kanssa.

Suomessa on kaikkiaan 24 ammattikorkeakoulua. On yllättävää, että suurin rahasäkki alueelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön on onnistuttu keräämään maan pohjoisemmassa ammattikorkeakoulussa. Lapin ammattikorkeakoulu teki vuonna 2013 yli 9 miljoonan euron ulkopuolisella rahoituksella soveltavaa tutkimusta. Seuraavaksi suurimmat T&K-potit keräsivät Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut.

Insinööriliitolle näiden ammattikorkeakoulujen tutkimusponnistelut tarkoittavat myös jäsenten edunvalvontaa. Usein opinahjon T&K-asiantuntija on hiljattain valmistunut samasta oppilaitoksesta. Ammattikorkeakouluissa sovelletaan suurelta osin lähellä kunta-alaa olevia Avaintyönantajat Avaintan työehtosopimuksia, joihin Insinööriliitto neuvottelee parannuksia ja palkankorotuksia Tekniikka ja Terveys KTN -neuvottelujärjestön kautta.

Työehtosopimuksen kirjaukset mahdollistavat myös paikallisen edunvalvonnan, luottamusmiehen ja paikalliset sopimukset. Ensimmäinen Insinööriliiton jäsen valittiin ammattikorkeakoulun luottamusmieheksi juuri Lapin AMK:n edeltäjään Kemi-Tornion korkeakouluun vuonna 2008. Turkuun oma luottamusmies valittiin työehtosopimuksen muuttuessa vuoden 2013 alussa.

Ammattikorkeakouluissa työskentelee muun muassa T&K-työn ja tietohallinnon parissa kaikkiaan noin 300 liiton jäsentä. Neuvottelujärjestöjemme kautta on omia luottamusmiehiä valittu jo reilusti yli kymmenen. Liitossa ammattikorkeakouluissa työskentelevien jäsenten asioista vastaavana asiamiehenä matkustan taas Kajaaniin, Joensuuhun ja Jyväskylään neuvottelemaan liitolle uusia asioiden ajajia.

Ammattikorkeakouluissa insinöörien työsuhteet ovat usein määräaikaisia, ja palkat ovat varsinkin vastavalmistuneilla alle yritysten maksamien palkkojen. Haasteelliset ja mielekkäät työtehtävät vievät usein jäseniämme yhä kovempiin projekteihin ammattikorkeakouluissa, tai sitten ura jatkuu teollisuudessa esimerkiksi yhteisen projektin luontevana jatkeena.

Mikko Sormunen
Insinööriliiton asiamies