Oulun yliopiston Kari Mäntyjärvi esittelee 3D-tulostuslaboratorion hankehakemusta.
Kokouksessa mukana Vesa Saarinen (oik.) ja Lauri Mikkonen.
Insinööri-lehti

Yhteistyössä tavoitteena maakuntien paras

Jokaisessa maakunnassa on oma yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpano ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimien yhteensovittaminen.

Maakuntien yhteistyöryhmä MYR:n jäsenistönä ovat maakunnan liiton ja kuntasektorin edustajat, valtion viranomaiset, asiantuntijajäsenet sekä eri sosiaalipartnerit.

Sosiaalipartnerit ovat laajalti edustettu, sillä MYR-jäsenistöön kuuluvat myös eri palkansaajakeskusjärjestön henkilöt, yrittäjien edustajat sekä työantajaosapuolten edustajat. Näin varmistetaan hankkeiden monipuolinen tarkastelu ja vaikuttavuuden arviointi eri näkökulmista.

Keskusjärjestöedustajana toiminut Insinööriliiton Pohjois-Suomen alueasiamies Anu Kaniin on osallistunut neljän vuoden ajan MYR:n toimintaan. Hän on saanut runsaasti uutta tietoa siitä, miten toimii eurooppalainen rahoitusjärjestelmä ja miten asioihin voi vaikuttaa.

Samalla alueasiamies on oppinut tuntemaan kunnallisia vaikuttajia, viranomaisten ja koulutuslaitosten edustajia.

– Yhteistyö eri osapuolten kesken toimii hyvin, vaikka välillä asioista ja hankesisällöistä keskustellaan vilkkaamminkin, Kaniin sanoo.

Rahoituksella uusia työpaikkoja

Pohjois-Pohjanmaan maakuntien Yhteistyöryhmä MYR kokoontui helmikuun lopulla Oulussa päättämään hankerahoituksen myöntämisestä alueensa rahoitushakijoille.

– Tärkeintä hankearvioinnissa on varmistaa, että uusilla hankkeilla on mahdollisuus luoda työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaan alueelle, kertoo MYR:n varapuheenjohtaja Vesa Saarinen SAK:sta.

Hankkeissa on usein mukana koulutuksen järjestäjiä sekä yrityksiä.

– Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä saa hyvän käsityksen siitä, millaisia hankkeita alueella on vireillä, kommentoi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen.

– Vaikka yrittäjät yleensä hakevatkin tukensa Ely-keskuksen kautta, yrittäjät voisivat hyödyntää enemmänkin MYR:n jakamaa EU-rahaa, hän jatkaa.  

Hankkeilla parempaa tulevaa

MYR:n käsittelyyn tulevien hankkeiden avulla pyritään kehittämään maakunnan kilpailukykyä sekä usein monipuolistamaan koulutuksen sisältöä.

Samalla parannetaan yritysten mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa, joiden hankintaan pienillä yrityksillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Nivalan Teollisuuskylän hankkeessa Oulun yliopiston kanssa hankitaan laitteet metallien 3D-tulostukseen. Näin alueen yritykset ja oppilaitokset voivat uusilla laitteistoilla testata suunnittelemiensa tuotteiden tai varaosien toimivuutta ennen varsinaiseen tuotantoon vientiä.

Teksti ja kuvat: Anu Kaniin, Insinööriliitto