Hallituskoulutukseen osallistui sekä opiskelijoita että valmistuneita insinöörejä.
Insinööri-lehti

Uutta oppia ja vanhan kertausta

Uudet ja vanhat aktiivit kokoontuivat hallitusohjelmakoulutuksessa.

Merenkurkun insinöörit ja Vaasan insinööriopiskelijat aloittivat tammikuussa yhteisen vuoden perinteisesti Insinööriliiton hallituskoulutuksella paikallisyhdistyksille. Yleisesti kokoontumisessa oli vähän jännitystä ilmassa, koska molemmissa hallituksissa myös uusia jäseniä jatkavien lisäksi.

Aluksi koulutuksessa käytiin lyhyesti läpi Insinööriliiton perustietoja ja päätehtäviä, jotka olivat osalle uutta tietoja ja muille hyvää kertausta. Koulutuksen vetäjän, kenttäpäällikkö Timo Ruokon pääsanoma oli, kuinka alueyhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä sekä minkälaisia tehtäviä ja velvollisuuksia siitä syntyy.

Koulutuksessa käytiin läpi tarkkaan lakisääteisiä tehtäviä erityisesti mitä ei lain mukaan saa tehdä. Asialistalla oli myös erilaisia toiveita, mitä yhdistysten kannattaa tehdä, jotta toiminta on jäsenistölle varmasti tarkoituksen mukaista. Esimerkkinä oli opiskelijoiden ja valmistuneiden insinöörien välinen yhteistyö.

Koulutuksessa tutustuttiin myös hallituksen eri jäsenten rooleihin, jotta kaikki tuntevat tehtävänsä ja yhdistys voi toimia tarkoitetulla tavalla.

Elinkaaritiimi tukee

Ruoko kertoi liiton elinkaaritiimin toiminnasta. Tiimissä työskentelevät asiatuntijat ovat sekä järjestöjen että yksittäisten jäsenten apuna.

Kenttäpäällikkö korosti viestinnän toimivuutta eri tasoilla: hallitusten sisällä, oman jäsenistön kesken ja oman yhdistyksen muuhun verkoston, kuten paikallisen ammattikorkeakoulun johdon kanssa. Viestinnästä puhuttiin myös alueasiamiehen, liiton vastaavien ja alueyhdistysten välillä.

Hallituskoulutuksessa käytiin myös läpi, millaisiin asioihin voi saada apua liiton työntekijöiltä ja minkälaisia tietoja yhdistyksistä kentältä halutaan saada. Näihin kuuluvat esimerkiksi kaikki viralliset tiedot yhdistyksistä kuten hallituksen jäsenet, kokousten pöytäkirjat, yhdistysten kokouskutsut ja kokouksissa päätettävät asiat.

Ruoko kannusti ottamaan aina yhteyttä, jos vähänkään siltä tuntuu. Alueasiamiesten pitää tietää, mitä alueella tapahtuu; molemmin puolinen yhteydenpito on erityisen tärkeää.

Teksti: Salla-Maija Vainio
Kuva: Paavali Aho