Insinööri-lehti

Olkiluodon OL3 -työmaavierailu oli valaiseva ja neuvoa antava

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualeen työsuojelulautakunta vieraili Olkiluodon ydinvoimalaitoksen OL3 rakennustyömaalla toukokuussa.

Vierailun isäntinä toimivat Teollisuuden Voiman, Arevan ja Siemensin työturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Tilaisuuteen osallistuivat myös työmarkkinajärjestöjen työmaalla toimivat edustajat. Vierailun tarkoituksena oli selvittää, millaisia ongelmia voimalaitoksen rakentamiseen on liittynyt ja ideoita siitä, miten ongelmat voisi ennakkoon välttää Pyhäjoen voimalaitoksen rakennusprojektissa.

Mittavimpina ongelmina OL3:n rakennuttaja sekä urakoitsijat näkivät ennakoimattoman suuren työntekijämäärän. Projektin suunnitteluvaiheessa tiedettiin, että työntekijöitä tarvitaan tuhansia. Kuitenkin se, että tähän mennessä on turvallisuuskoulutettu sekä kulkuluvat myönnetty yli 30 000 henkilölle, oli kaikille yllätys.

Koulutus- ja kulkulupajärjestelmän sujuva toiminta vaatii runsaasti henkilöstöresursseja sekä ennakoivaa työtä. Jatkossa tilanne voi muodostua aiempaa ongelmallisemmaksi uuden veronumerokäytännön käyttöönoton myötä. OL3:n edustajat esittivätkin tiiviin viranomaisyhteistyön perustamista ennen Pyhäjoen projektin aloittamista.

Työmarkkinajärjestöjen edustajat olivat huolissaan ulkomaalaisen työvoiman tilanteesta. On hankalaa varmentaa, että ulkomaisille työntekijöille maksetaan asianmukaista palkkaa ja että työntekijä saa työterveyshuoltopalveluja.

Kuukausia kestävät työkomennukset vieraassa kulttuurissa ja kielessä sekä vieras paikkakunta tuovat omat sopeutumisongelmansa. Koti-ikävä ja vapaa-ajan aktiviteettien puute hankaloittaa sopeutumista uuteen asuinympäristöön.  

Myös uskonnollisen toiminnan puute oli ongelma ennen kuin Olkiluoto 3 -projektiin palkattiin oma pastori. Suomalaisittain ei tule ajatelleeksi sitä, että esimerkiksi puolalaiset työntekijät ovat erityisen uskonnollisia. He kaipaavat kirkon ja sen rituaalien tuomaa turvaa.

Teksti: Anu Kaniin, alueasiamies, Insinööriliitto
Kuvat: TVO