Olkiluoto 3 oli viime vuonna koekäytössä.
Insinööri-lehti talous

Sähkön kulutus laski ja tuulivoima kasvoi ennätykseen

Viime vuotta leimasivat sähkönsäästökampanjat, tuulivoiman kasvu ja Olkiluodon koekäyttö.

Sähkön kokonaiskulutus laski kuusi prosenttia vuonna 2022 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Laskuun vaikuttivat sähkön ja kaasun tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuussa sekä energian kohonneet hinnat. Lisäksi maassa järjestettiin sähkönsäästökampanjoita.

Tuotannossa tuulivoima nousi kolmanneksi suurimmaksi tuotantomuodoksi. Tuulivoimalla katettiin ennätykselliset 14,1 prosenttia sähkön kulutuksesta. Kasvua oli 41 prosenttia edellisestä vuodesta. Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni edellisvuodesta, mutta kattoi sähkön kulutuksesta 13,5 prosenttia.

Sähkön riittävyydessä auttoi kotimainen tuotanto, joka säilyi edellisen vuoden tasolla tuulivoiman ja ydinvoiman tuotannon kasvettua. Sähkön kysynnän alenemiseen vaikutti myös syksyn tavanomaista lämpimämpi sää.

Ydinvoiman osuus oli suurin sähkön kokonaiskulutuksesta, 30 prosenttia. Ydinvoiman tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Olkiluoto 3 oli koekäyttövaiheessa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla katettiin sähkön kulutuksesta 20 prosenttia, mutta yhteistuotantosähkö väheni lähes viidenneksellä edellisvuodesta.

Fossiiliton sähköntuotanto nousi uuteen ennätykseen, 75 prosenttiin sähkön kulutuksesta.

Kuva: TVO