Lounaisen Suomen kolmen jäsenjärjestön hallitusten koulutukseen osallistui yli 20 henkeä.
Kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiili arveli neuvottelusyksylle tulevan mittaa.
Insinööri-lehti

Neuvottelusyksyä, viestintää ja jäsenhankintaa aalloilla

Lounais-Suomen Insinöörien, Satakunnan Insinöörien ja Salon Alueen Insinöörien hallitusten jokavuotisen koulutuksen teemat liittyivät tällä kerralla jäsenyyteen ja viestintään.

Turun ja Tukholman välillä pidettyyn koulutustapahtumaan osallistui hallituksen jäseniä kaikista kolmesta jäsenjärjestöstä. Turun insinööriopiskelijoiden ja Porin insinööriopiskelijoiden hallitusten edustajat toivat tilaisuuteen opiskelijanäkökulmaa.

Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiili kävi läpi syksyn neuvotteluja ensi vuoden palkankorotuksista. Kiilin mukaan teknologiateollisuuden kolmen sopimusalan neuvottelujen perusteella tuloksen saaminen niille asetetun takarajan puitteissa näyttää vaikealta.

– Lokakuun puoliväli tulee vastaa aika pian ja eteneminen on tähän saakka ollut verkkaista, hän kertoi.

Valitse omat kanavasi

Liiton viestintäpäällikkö Jari Rauhamäki johdatteli kuulijoita arkiviestinnän saloihin. Liitolla ja jäsenjärjestöillä on viestinnässä omat haasteensa, yksittäisillä ihmisillä omansa.

– Etenkään sosiaalisen median puolella onnistuminen ei ole kanavien määrästä kiinni. Niitä riittää. Tärkeintä on löytää omansa, keskittyä niihin omien vahvuuksiensa mukaan. Viestinnässä tärkeintä on kuitenkin aina sisältö, Rauhamäki opasti.

Jäsenjärjestöjen jäsenhankintaan uutta pontta toi alueasiamies Anne Granat-Jukakoski kertomalla tarinoiden merkityksestä jäsenpalveluiden ja -etujen markkinoinnissa ja sitä kautta myös jäsenhankinnassa.

– Jokaisella meillä on varmasti yksi tai useampi tarina, joilla voimme kertoa omasta suhteestamme liiton jäsenyyteen, hän sanoi.

Tilaisuuden alkupuheenvuorojen perusteella niitä tosiaan riittää. Esittelykierrokseen kuului kertoa ainakin yksi mieleenpainuva kokemus, joka liittyi liittoyhteisön aktiivina tai työntekijänä toimimiseen.

Tarinoita riitti laidasta laitaan luottamusmiehenä, edustajakokousedustajana tai vain rivijäsenenä toimimisesta. Tarinat olivat hauskoja ja monipuolisia, mutta myös vakavia. Puolen tunnin keskustelu osoitti, kuinka tärkeää verkostot ja yhteisöllisyys liittoyhteisössä ovat.

Opiskelijat toivat esiin, kuinka hyvällä tolalla opiskelijoiden jäsenhankinta tällä hetkellä on. Varsinkin Turun ja Porin insinööriopiskelijat ovat onnistuneet jäsenhankinnassa esimerkillisesti. Turussa suurta apua on ollut opiskelijatuutoreiden antamasta panoksesta.

Teksti ja kuvat: Anne Granat-Jukakoski