Jaakko Niukkala osallistuu AI-lähettiläs-hankkeeseen.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Yrityslukkari helpottaa osaamisen kehittämistä

Pirkanmaan seudun oppilaitokset tarjoavat työelämässä tarvittavia koulutuksia yhdeltä luukulta.

TT Gaskets eli Tampereen Tiivisteteollisuus kehittää uusia ratkaisuja perinteisiin tiivisteisiin. Yritys kehittää ja pilotoi muun muassa materiaalinvalintatyökalua, älykästä tiivistettä, varaosien jäljityspalvelua ja tekoälyn hyödyntämistä materiaalien tilausennusteissa.

Älykkäitä tuotteita ja palveluita kehittävä Jaakko Niukkala saa kehitykseen tukea Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämästä AI-lähettiläs-hankkeesta. Sen kautta yritykset verkostoituvat, ja Niukkala pääsee tutustumaan tuotekehityksessä tarvittaviin kumppaneihin.

– Meillä on suunnitelma, mihin aiomme hyödyntää tekoälyä. Hankkeen aikana on selvinnyt, mitä lähdemme tekemään ja millaisen datan keräämistä toteuttaminen vaatii. Seuraavaksi teemme toimittajakartoitusta, Niukkala kertoo.

Osaaminen auttaa kasvuun

AI-lähettiläshanke on yksi esimerkki siitä, miten Pirkanmaalla kehitetään osaamista yrityksissä. Useita alueen valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä, oppilaitoksia ja muun muassa Insinööriliitto on mukana Yrityslukkari-hankkeessa, joka kerää oppilaitosten palvelut yritysten tarjolle yhden luukun periaatteella.

– Me lähdimme tähän mukaan, koska haluamme olla teollisten tiivisteratkaisujen kasvava kansainvälinen toimija. Se vaatii jatkuvaa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tuotekehitysprojekteja, sanoo Tampereen Tiivisteteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen.

Arpiainen toimii myös Yrityslukkari-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hän kertoo oman yrityksensä tarvitsevan koulutusta muun muassa esihenkilöiden, tuotannon, johtoryhmän strategisen johtamisen, digiosaamisen ja tuotekehityksen kehittämiseen.

Kurssit kootaan tarpeeseen

Yrityslukkari-mallissa mukana olevalle yritykselle osoitetaan yhteyshenkilöksi yrityslukkari ja yrityslukkaritiimi, jotka edustavat Pirkanmaan oppilaitoksia. Yrityslukkari voi tarjota yritykselle eri oppilaitoksista räätälöityjä kursseja, opintopolkuja ja kehityshankkeita.

– Yksi ajatus on saada näihin yrityksiin lopputyöntekijöitä eri oppilaitoksista, lisää projektipäällikkö Jari Ruokolainen.

Hanke alkoi viime keväänä kumppanien etsimisellä. Tavoitteena on löytää 30 yrityskumppania, joista 15 on nyt kasassa. Keväällä järjestetään kolme seminaaria, joissa keskustellaan yritysten koulutustarpeista ja niiden täyttämisestä. Ensimmäiset työntekijät, jotka löytävät hankkeen kautta opintopolkunsa, aloittavat ensi syksynä.

Yrityslukkari-mallissa opinnot voidaan koota ammattikouluista, aikuiskoulutuskeskuksista, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Oppilaitoksista muodostetaan yrityksille sopivia opintopolkuja, jotka voidaan hyödyntää tutkinnoissa, sisältävät yksittäisiä yrityksille räätälöityjä kurssikokonaisuuksia tai tuotekehityshankkeita.

Kysyntää on Ruokolaisen mukaan selvästi ainakin 3d-tulostamisessa, materiaaliosaamisessa, tekoälyssä, koneoppimisessa, kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa.

Hanke kestää elokuun 2023 loppuun. Puolen miljoonan euron rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Jaakko Niukkala