Insinööri-lehti

Yrittäjävaliokunta ajaa insinööriyrittäjien etuja

Uuden Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan päätoimisina yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimii noin kaksi prosenttia jäsenkunnasta. Lisäksi merkittävästi suurempi määrä jäseniä toimii sivutoimisina yrittäjinä, jotka saavat varsinaisen toimeentulonsa palkkatyöstä.

UIL:n yrittäjävaliokunnan tehtävä on tukea ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten palvelua liitossa. Se paneutuu jäsenten ongelmiin ja puuttuu epäkohtiin, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin.

Liitto korostaa työnantajien ja työntekijöiden sekä toisaalta oppilaitosten, opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyön tärkeyttä.

Viime aikoina yrittäjävaliokunta on ajanut aktiivisesti muun muassa insinöörien A-suunnitteluoikeuksien säilymistä Suomen rakennusmääräyskokoelmissa.
 
Yrittäjävaliokunta paneutuu myös yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi sekä pyrkii edistämään yrittäjien verkostoitumista.

Valiokunta on ollut mukana perustamassa Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaa ja on edelleen edustettuna kassan hallituksessa.

Yrittäjävaliokunnan jäsenillä on henkilökohtaista kokemusta yrittäjyydestä pitkältä ajalta. Insinööriyrittäjät toimivat useilla aloilla, mikä näkyy myös yrittäjien valiokunnan kokoonpanossa.

Yrittäjien valiokunnan jäsenet harjoittavat esimerkiksi konepaja-, ohjelmistojen suunnittelu- ja rakennusalan yrittäjyyksiä.

Teksti: Juha Teerimäki, työsuhdejuristi