Simo Haatainen työskentelee toimistolla Jyväskylässä.
Ruutukaappauksessa näkyy Gisgroon satamasta kerättyä tietoa.
Insinööri-lehti tekniikka

Veden alta nousee dataa

Softakehittäjä auttaa vedenalaisten rakenteiden kunnon selvittämisessä.

VRT Finland on muutaman kymmenen työntekijän kotimainen yritys ja sijaitsee kaukana merestä Jyväskylässä. Yrityksen kehittämä Gisgro-palvelua käytetään kuitenkin ympäri maailmaa esimerkiksi satamissa.

Gisgroon kerätään dataa veden alta erilaisista taitorakenteista, kuten laitureista. Data kerätään usein veneestä kaikuluotaimilla ja laserkeilaimilla. Mittaustiedon perusteella syntyy kuva rakenteiden kunnosta.

Datan keräämisessä ja sen hyödyntämisessä on välillisesti mukana vanhempi ohjelmistokehittäjä Simo Haatainen. Hänen päätehtävänsä on tehdä sovelluksen käyttöliittymästä mahdollisimman sujuva.

– Jos töitä joudutaan tekemään ulkona pakkasessa, pyrin siihen, ettei siellä näpit jäädy.

Kentällä on käytössä Gisgron mobiiliversio, jota esimerkiksi sataman kunnossapitohenkilöstö käyttää omaisuuksien tarkastamiseen.

Ominaisuudet kehittyvät

Myös loppukäyttäjä on huomioitu. Se näkyy esimerkiksi siinä, että Gisgron selainversio tukee yleisimpiä, asiakkaiden käytössä olevia paikkatietoaineistojen tiedostomuotoja.

– Nyt on tulossa päivityksiä, jotka tuovat entistä paremman mobiilikäyttöliittymän ja selainversioon lisää ominaisuuksia omaisuudenhallintaan, Haatainen sanoo.

Gisgro on käytössä maailmalla pääasiassa satamatoimialalla, joiden omaisuudenhallintaa 3d-data helpottaa. Ohjelmisto sopii myös muun infran kunnossapidon tarkoituksiin.

Sitowise ostaa mittaustoiminnan

Haatainen on seurannut sivusta joulukuussa ilmoitettua yrityskauppaa, jossa konsulttiyhtiö Sitowise osti VRT:n mittauspuolen liiketoiminnan. Sitowise tekee muun muassa taitorakenteiden 3d-rakennetarkastuksia, joiden avulla voidaan arvioida rakenteiden vaatimaa ylläpitoa ja sen kustannuksia.

Sitowisen aiempi osaaminen painottuu vedenyläpuolisiin rakenteisiin, joten kauppa lisää yrityksen asiantuntemusta vedenalaisten rakenteiden kunnon mallintamisessa. Lähes 1 900 henkeä työllistävä Sitowise jatkaa mittausliiketoiminnan kehittämistä, ja VRT keskittyy Gisgron kehittämiseen. Mittaushankkeissa yritykset tekevät yhä yhteistyötä.

VRT Finlandilla on töissä ennen kauppaa noin 30 henkeä. Osa heistä työskentelee mittauspuolella, joka yrityskaupan myötä siirtyy Sitowiselle. Haatainen kuuluu kehityspuolelle ja jää VRT:lle. Hän on työskennellyt yrityksessä kaksi ja puoli vuotta.

– Devaushommissa motivoi työn mielekkyys – se, että näkee oman suunnittelun ja koodaamisen jäljen.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Riina Niskakangas
Ruutukaappaukset: VRT Finland