Työpaikan vaihto oli paras keino parantaa palkkaansa.
Insinööri-lehti

Vastavalmistuneiden insinöörien tilanne parani

Insinööriliiton palkkatutkimuksen mukaan insinöörien palkat ovat vuodessa nousseet juuri ja juuri inflaatiota enemmän. Palkkatutkimuksen ilonaihe ovat vastavalmistuneet insinöörit, jotka työllistyivät aikaisempaa paremmin ja paremmalla palkalla.

Lokakuussa 2018 insinöörien mediaanipalkka oli tasan 4 000 euroa ja keskiarvopalkka 4 272 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkkataso nousi edellisen vuoden lokakuusta 1,3 prosenttia. Keskiarvopalkassa nousua oli vuoden aikana 1,7 prosenttia.

– Insinöörien palkat ovat kehittyneet ansiotasoindeksin ennusteen mukaisesti, mutta ne ovat säilyttäneet hädin tuskin ostovoimansa, Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa huomauttaa.

Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 1,5 prosenttia. Vuoden aikana saatiin useimmilla aloilla alkuvuodesta 2018 työehtosopimuksissa sovittuja palkankorotuksia, joiden taso oli tyypillisesti 1,6 prosenttia. Palkkojen nousu olikin lähellä näiden sopimuskorotusten mukaista tasoa.

Vastavalmistuneet työllistyvät hyvin

Vastavalmistuneiden insinöörien mediaanipalkka nousi vuodessa 3,7 prosenttia ja oli lokakuussa 2 820 euroa kuukaudessa. Vastavalmistuneiden keskiarvopalkka nousi 5,3 prosenttia 2 918 euroon kuukaudessa.

– Suotuisa taloustilanne näkyi tällä kertaa ennen kaikkea hiljattain valmistuneiden palkoissa, sanoo Larjomaa.

Vastavalmistuneet työllistyivät viime vuotta paremmin. Työttömänä oli kyselyajankohtana kahdeksan prosenttia vuonna 2018 valmistuneista, mikä oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisiin työsuhteisiin vastavalmistuneista oli työllistynyt 15 prosenttia.

Työpaikan vaihto kannatti

Palkka nousi eniten niillä, jotka vaihtoivat työpaikkaa. Palkka nousi työpaikanvaihtajalla keskimäärin 550 euroa, kun vuotta aikaisemmin keskimääräinen palkannousu oli 50 euroa vähemmän.

– Työpaikan vaihto on pitkään ollut varmin tapa varmistaa palkkakehitys, Larjomaa kertoo.

Omalla työpaikalla aiempaa vaativampiin tehtäviin siirtyi yhdeksän prosenttia insinööreistä. Uuden aseman tai tehtävän myötä palkka nousi viime vuoden tapaan keskimäärin 400 euroa kuukaudessa.

Henkilökohtaisen palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen saaneiden osuus oli 19 prosenttia, mikä vastasi viime vuoden tasoa. Meriittikorotuksen keskimääräinen suuruus oli 37 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin eli 237 euroa.

Palkat nousivat tietotekniikassa

Keskimääräinen palkkataso nousi varsinkin tietotekniikan palvelualalla työskentelevillä insinööreillä. Alan mediaanipalkka nousi 4 100 euroon kuussa ja keskiarvopalkka 4 320 euroon kuussa.

– Tietotekniikan alalla on vuoden aikana käyty paljon keskustelua työvoiman riittävyydestä, mikä tavallisesti näkyykin palkkatason nousuna, Larjomaa selittää.

Esimiestehtävissä palkkakehitys oli nopeampaa kuin asiantuntijatehtävissä. Esimiesten mediaanipalkka oli 5 000 euroa kuukaudessa ja asiantuntijatehtävissä 3 812 euroa kuukaudessa.

Insinööriliiton työmarkkinatutkimukseen vastasi lokakuussa 2018 kaikkiaan 8 506 jäsentä.