Mindfulnessiksi luetaan erilaisia tietoisia harjoituksia.
Insinööri-lehti työelämä

Uusi työkalu leviää mielen hallinnassa

Tietoisuustaitoja harjoittelemalla työntekijät keskittyvät työhönsä entistä paremmin, jolloin yritysten voittokin voi kasvaa.

Helsingin yliopiston dosentti Mira Karjalainen kutsuu nykyistä tietotyötä ”uushenkiseksi työksi”, jonka parantamisessa mindfulness on oiva työkalu. Siinä ihmisen henkisyys valjastetaan organisaation palvelukseen. Työnantaja saavuttaa sillä kaksi asiaa: työntekijän tulokset paranevat, eikä hän pala loppuun.

– Se on sama asia eri muodossa, Karjalainen sanoo.

Mindfulnessilla eli tietoisuustaidoilla tarkoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Karjalainen kuvailee sitä buddhalaisten munkkien vuosituhansien tuotekehityksen ja länsimaisen tehokkuusajattelun yhdistelmäksi. Se täydentää muun muassa taukojumpan, liikuntaseteleiden ja terveellisen työpaikkaruoan vaikutusta hyvinvointiin.

Asiantuntijoiden työ on muuttunut yhä enemmän työajasta ja -paikasta riippumattomaksi, mikä tekee mielen hallinnasta entistä vaikeampaa. Ajatukset keskeytyvät usein esimerkiksi viesteihin tai puheluihin. Mindfulness ei ole ongelmaan kuitenkaan ainoa ratkaisu.

– Yritys saattaa tarjota mindfulnessia ratkaisuksi työpäivän katkonaisuuteen eikä esimerkiksi sitä, että työpäivän katkonaisuutta vähennettäisiin, hän kritisoi.

Keskittyminen paranee

Mindfulness-ohjaaja Antti-Juhani Wihuri luettelee tietoisuustaitojen opettamisen ja harjoittelemisen hyötyjä työelämässä. Keskittymiskyky vahvistuu, parhaiden toimintatapojen löytäminen helpottuu, ongelmat ratkeavat joustavasti ja stressistä palautuminen nopeutuu. Työnantaja hyötyy muun muassa siitä, että työntekijöiden stressi laskee ja poissaolot vähenevät.

– Mindfulness auttaa meitä säätelemään tunteita ja huomioimaan rakentavasti toisten tunteita, Wihuri selittää.

Wihuri järjesti ohjausta 14 hengen rahoitusalalla työskentelevälle ryhmälle. Harjoituksia oli kahden viikon välein 2,5 tunnin ajan, ja ohjelmaan kuului erilaisia meditaatioita ja vapaamuotoisia harjoituksia. Jäsenet kertoivat jälkikäteen harjoitusten auttaneen keskittymään työssä ja toimimaan paineen alla entistä paremmin.

Vaikutukset epäilyttävät

Tutkija Ilmari Kortelainen suhtautuu mindfulnessin väitettyihin hyötyihin epäilevästi. Sen vaikutuksia on vaikea laskea, koska ei ole yksimielisyyttä, mikä luetaan mindfulnessiksi. Harjoitusten piiri on lavea.

Joka tapauksessa osa tutkimuksista pitää tietoisuustaitoja tuloksellisena työnteolle muun muassa teknologia-alalla. Osa tutkimuksista on epäilevämpiä.

– Ei voi ajatella, että mindfulness-mediaatiosta seuraisi välttämättä tuloksellisuutta, Kortelainen toppuuttelee.

Mindfulness yleistyy työelämässä ainakin aihetta käsittelevien tutkimusten määrän kasvun perusteella. Asiantuntijat esittelivät tietoisuustaitojen vaikutuksia Työsuojelurahaston järjestämässä tilaisuudessa maaliskuussa Helsingissä.

Teksti: Janne Luotola, Insinööriliitto