Insinöörien palkat pysyivät viime vuonna likimain vuoden 2014 tasolla.
Insinööri-lehti

Uramuutokset tukevat palkkakehitystä

Insinööriliiton Työmarkkinatutkimuksen 2015 tulokset kertovat siitä, että uramuutokset ovat insinöörille varmin tapa vaikuttaa ansiotason nousuun.  Suurimmalla osalla insinööreistä palkkakehitys nojaa kuitenkin pelkästään liittojen neuvottelemiin yleiskorotuksiin.

Työmarkkinatutkimuksen tulosten mukaan insinöörien palkkakehitys junnasi viime vuonna likimain vuoden 2014 tasolla. Insinöörikunnan mediaanipalkka oli 3 900 euroa, eli tismalleen sama kuin vuotta aiemmin. Rakennekorjattuna mediaanipalkka nousi kuitenkin 0,5 prosenttia vuodesta 2014.

Insinöörikunnan keskiarvopalkka oli 4 160 euroa.  Keskiarvopalkan kehitys oli miinuksella, -0,4 prosenttia. Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Aila Tähtitannerin mukaan kehitys johtuu siitä, että yritykset ovat vähentäneet kokeneempaa väkeä, joiden palkkataso on ollut keskimääräistä korkeampi. Lisäksi osa työpaikkansa menettäneistä joutui tyytymään uudessa työpaikassaan entistä matalampaan palkkaan.

Tulospalkat joustavat

Viime vuonna aiempaa harvemmalle insinöörille maksettiin tulospalkkiota. Tähtitannerin mukaan tulospalkat toimivat joustoelementteinä suhdanteesta riippuen.

– Hyvinä aikoina tulospalkkiot muodostavat merkittävän lisän vuosiansioihin. Huonoina aikoina niiden merkitys on selvästi vähäisempi. Viime vuonna insinöörien tulospalkat toimivat juuri huonojen aikojen malliin, Tähtitanner sanoo.

Vastavalmistuneiden alkupalkat nousseet

Vuoden 2015 valopilkuksi nousi vastavalmistuneiden insinöörien alkupalkkatason nousu. Tähtitannerin mukaan alkupalkkataso nousi enemmän kuin koko ammattikunnan ansiotaso.  Vastavalmistuneiden mediaanialkupalkka oli 2 676 euroa. Nousua edellisvuoteen oli 2,9 prosenttia. Alkupalkkojen keskiarvo oli 2 716 euroa.

Tähtitanner harmittelee vastavalmistuneiden insinöörien haastavaa työmarkkinatilannetta. 

– Vain joka toinen vastavalmistunut oli löytänyt vakituisen työpaikan ja lähes joka viides oli työttömänä. Määräaikaisissa tehtävissä työskenteli reilu viidennes vastavalmistuneista, Tähtitanner kertoo.

Uramuutoksia eniten alkuvaiheessa

Uramuutokset ovat monelle insinöörille varmin tapa kasvattaa palkkapussin painoa.

– Tilastojen valossa uramuutoksia tehdään eniten valmistumisen jälkeisten kahdeksan ensimmäisen vuoden aikana. Sen jälkeen sekä työpaikkaa että tehtävää vaihtaneiden osuuden alkavat selvästi laskea, Tähtitanner sanoo.

Tähtitanner muistuttaa, että insinöörikunnasta jopa 25 vuoden työuran jälkeen edelleen parista kolmeen prosenttia vaihtaa tehtäviä tai työpaikkaa.
Viime vuonna kokopäivätoimisista insinööreistä kahdeksan prosenttia siirtyi uusiin tehtäviin tai uudelle asematasolle työnantajansa palveluksessa. Työpaikkaa vaihtaneiden osuus oli samaa tasoa, reilut kahdeksan prosenttia.

Hyödynnä ura- ja palkkaneuvontaa

Tähtitanner kannustaa Insinööriliiton jäseniä käyttämään liiton urapalveluita pohtiessaan työuraan liittyviä muutoksia.

– Työpaikkaa tai tehtäviä vaihtaessaan jäsenet voivat myös tarkistaa käypää palkkatasoa liiton palkkaneuvonnasta.

Insinöörien vuosittain toteuttavalla Työmarkkinatutkimuksella kartoitetaan ammattikunnan rakenteessa tapahtuvia muutoksia, palkkatasoa ja ansiokehitystä, työaikaa sekä muita ajankohtaisia asioita. Vuoden 2015 Työmarkkinatutkimuksen teemakysymykset liittyivät työn muutoksiin ja työtyytyväisyyteen.

Syksyllä 2015 tehtyyn Insinööriliiton Työmarkkinatutkimukseen vastasi yli 10 500 insinööriä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Insinööriliiton jäsenten lisäksi Driftingenjörsbundet i Finland DIFF:n ja KI Insinöörien jäsenkunta.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto