Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa
Insinööri-lehti työmarkkinat

Insinööreillä riitti töitä vuonna 2021

Insinöörien mediaaniansiot ovat nousseet vaisusti, mutta vastavalmistuneille on riittänyt hyvin töitä.

Insinöörien mediaanipalkka oli vuoden 2021 lokakuussa 4 200 euroa kuukaudessa ja keskiarvopalkka 4 483 euroa kuukaudessa. Vuoden takaisesta mediaanista nousua oli 0,7 prosenttia ja keskiarvosta prosentin. Luvut selviävät Insinööriliiton teettämästä työmarkkinatutkimuksesta.

Palkkakehityksen hitautta selittävät rakenteelliset erot. Moni vuonna 2020 irtisanotuksi tai lomautetuksi tulleista työllistyi. Vastavalmistuneet löysivät itselleen työpaikan aiempaa useammin.

– Vastavalmistuneiden tai työttömyydestä työllistyneiden palkkataso jää usein keskimääräistä matalammaksi, mikä näkyy palkkojen vähäisenä nousuna, sanoo Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa.

Palkka nousi työpaikkaa vaihtaessa

Palkka muuttui työpaikan vaihtamisen vuoksi 12 prosentilla insinööreistä eli kaksi prosenttiyksikköä useammalla kuin viime vuonna. Työpaikkaa vaihtaneista palkka nousi 70 prosentilla ja laski 11 prosentilla. Jos palkka nousi työpaikkaa vaihdettaessa, keskimääräinen palkannousu oli 586 euroa. Jos palkka laski työpaikan vaihdossa, keskimääräinen palkanlasku oli 400 euroa kuukaudessa.

Aiempaa vaativampiin tehtäviin siirtymisen vuoksi palkka nousi kymmenellä prosentilla insinööreistä. Nousua edellisestä vuodesta oli prosenttiyksikön verran. Uusiin tehtäviin siirtyneillä palkka nousi keskimäärin 473 euroa. Entisessä tehtävässä saadun henkilökohtaisen palkankorotuksen keskimääräinen suuruus mediaanina oli 243 euroa kuukaudessa.

– Henkilökohtaisen palkankorotuksen sai joka viides insinööri. Myös aiempina vuosina palkka on noussut eniten työpaikanvaihtajilla, Larjomaa sanoo.

Alojen vauhti eriytyi

Eniten palkat kasvoivat tietotekniikan palvelualalla, jolla mediaanipalkka nousi 4,3 prosenttia 4 380 euroon kuukaudessa. Alan mediaanipalkka nousi korkeammaksi kuin teollisuuden mediaanipalkka, joka oli 4 350 euroa. Myös ohjelmistosuunnittelutehtävien mediaanipalkka nousi vauhdikkaasti, 4,9 prosenttia 4 300 euroon kuukaudessa.

Useimmilla muilla aloilla tai muissa tehtävissä keskimääräinen palkkataso ei juuri noussut vuodesta 2020.

Työpaikan vaihto oli yleisintä tietotekniikan palvelualalla. Lisäksi alalla työskentelevät saivat henkilökohtaisia palkankorotuksia useammin kuin muilla yksityisillä aloilla työskentelevät.

Työllisyys parani

Insinööreistä oli kokopäivätöissä vuoden 2021 lokakuussa 94 prosenttia, mikä oli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2020 lokakuussa seitsemän prosenttia insinööreistä oli joko työttömänä tai lomautettuna, nyt osuus oli enää kolme prosenttia.

Työllisyyden paraneminen näkyy myös työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa kaikilla muilla paitsi yli 59-vuotiailla insinööreillä. Kuusikymppisten insinöörien työllisyys on vuoden 2021 aikana jopa heikentynyt. Lisäksi lomautettujen insinöörien määrä on laskenut tasaisesti koko vuoden ajan.

– Osaajapula on parhaillaan monien työpaikkojen haaste. On tärkeää, että kaikkien osaaminen saadaan työelämään mukaan, Larjomaa sanoo.

Insinööriliiton työmarkkinatutkimus toteutetaan vuosittain lokakuussa. Tänä vuonna siihen vastasi 10 330 jäsentä. Tutkimuksella kartoitetaan palkkatasoa, ansiokehitystä, ammattikunnan rakennetta ja ajankohtaisia asioita. Kohderyhmänä ovat Insinööriliiton, DIFF-Ingenjörerna i Finlandin sekä KI Insinöörien jäsenet. Tutkimuksella kerätyt tiedot kootaan jäsenten käytettävissä oleviin palkkatilastoihin.