Insinööri-lehti

Työsopimuslakiin tulee useita huononnuksia

Ensi vuoden alusta tulee voimaan useita muutoksia, jotka lisäävät määräaikaisia työsopimuksia, pidentävät koeaikaa ja romuttavat takaisinottovelvoitteen.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulevat muutokset työsopimuslakiin seuraavat Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmasta. Sen tarkoituksena on lisätä työllisyyttä, mutta työsopimuslain muutosten valmisteluvaiheessa vaikutusta ei pystytty vahvistamaan.

Sekä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta että perustuslakivaliokunta antoivat lakialoitteesta kriittiset mietinnöt, joissa ehdotettiin muutoksia lakialoitteeseen. Siitä huolimatta eduskunta hyväksyi marraskuussa aloitteen sellaisenaan.

Määräaikaisuuksia pitkäaikaistyöttömille

Pitkäaikaistyötön voidaan vastedes palkata ilman syytä määräaikaiseen työsuhteeseen enintään yhdeksi vuodeksi. Työnantaja saa tarjota jopa kolme peräkkäistä määräaikaisuutta, kunhan niiden yhteiskesto jää vuoteen.

Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan henkilö, joka on hakenut töitä vuoden yhtäjaksoisesti. Enintään kahden viikon työsuhteen ei lasketa katkaisevan työttömyyttä.

Hallitusohjelmassa ehdotettiin perusteettomien määräaikaisuuksien sallimista kaikille työnhakijoille, mutta Akava sai rajattua muutoksen koskemaan vain pitkäaikaistyöttömiä. Akava toivoo, että muutos helpottaa pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään.

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus venyy puoleen vuoteen. Työnantaja saa pidentää koeaikaa siitäkin, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeajan pidennyksestä on ilmoitettava työntekijälle.

Jos henkilö pääsee työkokeilun jälkeen työsuhteeseen, enimmäiskoeaika lyhenee enintään yhdellä kuukaudella. Muutoksia sovelletaan työsopimuksiin, jotka tehdään vuodenvaihteen jälkeen.

Palkansaajajärjestöt esittivät, että työnantajalle olisi lisätty velvoite antaa työntekijälle palautetta suoriutumisestaan jo koeaikana ja mahdollisesti irtisanottaessa. Hallitus ei kuitenkaan noudattanut esitystä.

Takaisinottovelvollisuus lyhenee

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut 12 vuotta sen päättymiseen mennessä, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Muutokset vaikuttavat vuodenvaihteen jälkeen purettaviin työsopimuksiin.

Palkansaajajärjestöt yrittivät tukkia oikeuskäytännön porsaanreiän, jonka avulla työnantaja voi teettää irtisanottavan työntekijän tehtäviä vuokratyöntekijällä, itsensätyöllistäjällä tai alihankkijalla. Hallitus ei noudattanut esitystä, ja palkansaajajärjestöt katsovat, että muutos käytännössä romuttaa koko takaisinottojärjestelmän.