Vartiala (vas.) Stora Enso Inpac Delta Indian edustajien kanssa.
Insinööri-lehti

Suomalaiset yritykset edelläkävijöiksi yritysvastuuasioissa

Hallitusohjelmaamme on kirjattu kaunis tavoite siitä, että suomalaiset yritykset toimisivat edelläkävijöinä yritysvastuuasioissa.

Se tarkoittaa ennen kaikkea huolellisuutta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisessa, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä työskentelemistä korruption ja lahjonnan estämiseksi.

Näistä on mahdollisuus tehdä kilpailukykytekijä globaaleilla markkinoilla. Miten tämä onnistuu käytännössä?

Muun muassa Stora Ensolla on ollut yritysvastuuongelmia  Kiinassa ja Brasiliassa. Finnwatchin uudessa raportissa yritys on joutunut luupin alle Intiassa.

– Yritykset pitää velvoittaa suorittamaan kunnianhimoisia ihmisoikeusriskien arviointeja aina riskimaissa toimiessaan, sanoi Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala julkistaessaan uutta raporttia. Se kertoo, miten ihmisoikeudet toteutuvat Stora Enson intialaisessa tytäryhtiössä.

– Ihmisoikeusongelmiin pitää puuttua tehokkaasti jo ennen kuin vahtikoirat nostavat ongelmat julkisuuteen, Vartiala painotti.

Työoloissa kehitettävää

Finnwatchin tutkimus osoittaa, että Stora Enson Intian Chennaissa sijaitsevan pakkaustehtaan Stora Enso Inpacin työoloissa on vielä paljon kehitettävää. Merkittävimmät ongelmat liittyvät palkkaukseen ja
työturvallisuuteen.

Stora Enso Inpac maksaa alimmissa palkkaluokissa työskenteleville työntekijöilleen elämiseen riittämätöntä palkkaa. Alimpaan kategoriaan kuuluvat työntekijät saavat vain 5 500 rupian, eli noin 60 euron
kuukausipalkkaa.

– Palkalla on vaikeaa tulla toimeen. Monet työntekijät asuvat alkeellisissa oloissa ilman riittävää sanitaatiota, Vartiala kertoo.

Myös työturvallisuudessa on parannettavaa. Tutkimushetkellä työntekijät työskentelivät jopa 35 asteen lämpötilassa.

– Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden ehdot rikkovat yrityksen omaa henkilöstöohjeistoa. Tehtaan virallinen ohjesääntö rajoittaa ammattiyhdistystoimintaa sekä velvoittaa työntekijöitä tekemään
ylitöitä, Vartiala kertoo.

Dalitien ja naisten asema ihmisoikeusongelma

Kastisyrjinnän kohteena olevien dalitien ja naisten aseman parantamisen eteen ei ollut tehtaalla tehty aktiivisia toimenpiteitä. Finnwatch muistuttaa, että nämä ovat Intialle tyypillisiä ihmisoikeusongelmia.

Stora Enso kertoo panostavansa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kaikessa toiminnassaan. Yhtiön itselleen asettama tarkoitus on ”toimia ihmisten ja planeetan hyväksi”. Stora Enson suurin omistaja on Suomen
valtio.

– Jotta Stora Enson lupaukset kohtaisivat todellisuuden, odotamme yritykseltä aktiivisempia toimia työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi, Vartiala toteaa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin Finnwatchilta tilaama tutkimus ei anna yritykselle kuitenkaan vain risuja. Raportin mukaan Stora Enson tehtaalla on toteutettu myös monia työntekijöiden
oikeuksia kunnioittavia parannuksia.

– Yritys on onnistunut alentamaan työtapaturmien määrää ja tunnustanut tehtaalla toimivan ammattiliiton. Stora Enso käynnisti raporttimme seurauksena myös lukuisia parannustoimenpiteitä.

Finnwatch kiittää Stora Ensoa avoimuudesta tutkimusprosessin aikana, vaikka arvosteleekin yritystä siitä, että Intian tehtaan haasteista ei ole mainittu yrityksen yritysvastuuraportoinnissa.

Teksti ja kuva: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto