Insinööri-lehti työelämä

Sateenkaariväki haluaa yhdenvertaisuutta työpaikoille

Saisi olla töissä kokonaisena persoonana.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat edelleen peittämään identiteettinsä monilla työpaikoilla. Suurista yrityksistä muun muassa Nokia, IBM ja Accenture ovat ilmoittaneet olevansa syrjimättömiä. Vain murto-osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tehnyt samoin.

– Kyse on oikeudesta olla läsnä omana itsenään, koko persoonana, ilman pelkoa syrjinnästä, sanoo ihmisoikeusjärjestö Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Varsin usein luullaan erheellisesti, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen työpaikoilla tarkoittaisi seksuaalisuuden esille tuomista tai korostamista. Tämä loukkaa näihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, sillä kyse ei ole esimerkiksi vain seksuaalisesta suuntautumisesta, vaan myös emotionaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä.

Kielenkäyttöön huomiota

Organisaatio voi sallia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä loukkaavan kielenkäytön, vaikka esimerkiksi vammaisia koskevia sutkauksia ja pilantekoa ei enää siedetä.

Kielenkäytöllä hallitaan työntekijöitä ja rakennetaan työpaikan ilmapiiriä, joten pelisäännöistä on syytä puhua avoimesti.

Mies- ja naismerkinnät ja –maininnat sulkevat ulkopuolelle monia ihmisiä. Jos tervetulopuheessa mainitaan ”naiset ja herrat”, kokevat muunsukupuoliset itsensä ulkopuolisiksi.

– Yritykset voisivat korjata esimerkiksi nettisivunsa syrjimättömiksi poistamalla nais- ja miesmaininnat, Setan Transpoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Tanja von Knorring sanoo.

Esimerkki vaikuttaa

Vain 15 prosenttia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista kokee voivansa olla työpaikalla avoimesti oma itsensä. Joka neljäs salaa itsensä täysin töissä.

Näkymätön vähemmistö unohtuu helposti. Siksi yritysten johdon on syytä ilmaista selvästi olevansa monimuotoisuuden kannalla. Tähän velvoittavat sekä tasa-arvolaki että yhdenvertaisuuslaki. Lait koskevat myös työntekijöitä.

Tarvittaessa suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin pitää keskustella työntekijöiden kanssa. Joskus asenteista pitää puhua kasvokkain yksittäisten työntekijöiden kanssa, von Knorring sanoo.

Hän on joutunut esimiehenä ottamaan lakien velvoitteet ja sukupuolenmuutoksensa keskusteluun noin kymmenen työntekijän kanssa kahdeksan vuoden aikana. Osuus koko henkilöstöstä on pieni, sillä suurimmalle osalle asia oli yhdentekevä. Heille tärkeintä on, että työt sujuvat.

Pienetkin teot merkitsevät paljon

Vähemmistöihin kuuluville on tärkeää, että heihin suhtaudutaan, kuten muihinkin. Jotkut eivät halua puhua yksityiselämästään työpaikalla, kuuluivatpa he vähemmistöihin tai eivät. Tämäkin pitää sallia.

Tärkeintä on, että ilmapiiri on hyväksyvä. Tämä näkyy pienissä asioissa, eli otetaanko mukaan kahvipöytään, työpaikan WhatsApp-ryhmään, kutsutaanko työpaikan saunailtoihin, tervehditäänkö ja niin edelleen. Konkreettisesti yhdenvertaisuutta voidaan edistää suunnittelemalla työpaikan tilat siten, että esimerkiksi transihminen voi käyttää saniteettitiloja. Varsin usein miesvaltaisilla työpaikoilla on pisuaarit ja yksi yhteinen pukuhuone.

Lisää tietoa ja esimerkkejä käytännön toimenpiteistä löytyy Setan, yritysvastuuverkosto FIBSin, Accenturen ja IBM:n tuoreessa julkaisussa Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina – Käytännön vinkkejä työnantajille ja palveluntarjoajille.

Teksti: Birgitta Suorsa /UP
Kuva: Camilo Pozo Jelves /Mostphotos