Puheenjohtaja Pertti Porokari oli vastassa valtiovarainministeri Antti Rinnettä.
Ministeri Rinne valoi puheessaan uskoa tulevaisuuteen.
Ministeri Rinteen mukaan Suomessa on tapahtunut iso rakenteellinen muutos.
Järjestöjohtaja Mikko Wikstedt ja ministeri Antti Rinne edustajakokouksessa.
Insinööri-lehti

Rinne haluaa uudistaa pk-yritysten rahoitusta

Valtiovarainministeri Antti Rinne valaa uskoa Suomen tulevaisuuteen ja peräänkuuluttaa tarvetta uudistaa pk-yritysten rahoitusta.

Valtiovarainministeri Antti Rinne muistutti Insinööriliiton edustajakokouksessa tänään, että Suomessa on tapahtunut lyhyessä ajassa suuria rakenteellisia muutoksia. Väestön ikärakenne on muuttunut ja työnmarkkinoilta poistuu enemmän väkeä kuin sinne siirtyy. Tämä kehitys jatkuu aina noin vuoteen 2035 asti. Väestön ikääntymisen myötä tarvitaan enemmän julkisia palveluita. SOTE-ratkaisun myötä pyritään tarjoamaan lähipalveluita kaikille kansalaisille asuinpaikasta tai iästä riippumatta.

– Globaalin talouden muutokset vaikuttavat myös Suomeen. Talouskasvu Euroopassa on ollut hiljaista ja markkinoiden painopiste on siirtynyt Aasiaan. Suomen investointipainotteinen koneiden ja laitteiden vienti Eurooppaan ei vedä entiseen malliin. Suomessa syntyy nyt uusia työpaikkoja lähinnä pieniin, noin 1-9 henkeä työllistäviin yrityksiin, Rinne muistuttaa. 

Digitaalisuuden myötä paperin kysyntä on vähentynyt. Suomessa on lakkautettu 28 paperikonetta. Tämä muutos on vaikuttanut myös alihankintaketjuihin. Myös Nokian alamäki on myös jättänyt syvät jälkensä.

Rakenteellinen työttömyys iso ongelma

Rakenteellinen työttömyys on nyt Suomessa pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Suomessa on nyt 180 000 pitkäaikaistyötöntä, jotka ovat olleet työttömiä jo yli vuoden ajan. 

Rinne uskoo, että hallituksen päätös tukea muun muassa Länsimetron ja Pisararadan rakentamista synnyttävät uusia työpaikkoja

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pekkarisen arvion mukaan talouden hiljaiselo kestää yhdeksän vuotta. Talouskasvu lähtee noin vuoden 2017 paikkeilla. Rinne kertoo kysyneensä talousvaikuttajilta, voiko Suomi irtautua tästä talouden hiljaiselosta. Tämä on kuulemma mahdollista, mutta Suomen julkisesta taloudesta, koulutuksesta ja terveydenhuollon toimivuudesta on huolehdittava, mutta samalla on varmistettava, että kustannukset eivät kasva. Rinteen mukaan Suomessa pitäisi keskittyä sinne, minne uusia työpaikkoja syntyy.

Vähemmän byrokratiaa lisää rahaa

Rinne peräänkuuluttaa, että yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa pitäisi vähentää, jotta yritykset voisivat keskittyä toimintaansa eikä byrokratiaan. Pk-yritysten rahoitusongelmat pitää ratkaista. Yritysten pitäisi helpommin saada rahoitusta pankeilta, jotta ne pystyvät kehittämään ja jatkamaan toimintaansa.

Rinteen mukaan ilmaston muutoksen myötä suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus tarjota osaamistaan esimerkiksi meriveden puhdistamisesta juomakelpoiseksi. Myös maailmanlaajuinen kaupungistuminen tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden myydä muun muassa rakentamiseen ja energiaratkaisuihin liittyvää osaamista.

– Suomessa on saatava aikaan myönteiseen ajatteluun suuntautuva ilmapiiri. Talousvaikeudet ovat voitettavissa, Rinne sanoo.

Hän kehottaa Insinööriliittoa valamaan uskoa tulevaisuuteen.

Teksti ja kuvat: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto