Koulutus järjestetään Turun ammattikorkeakoulun Sepänkadun kampuksella.
Meyer Turku tekee yhteistyötä muuntokoulutuksen järjestäjien kanssa.
Insinööri-lehti

Rekrytointitarve johti muuntokoulutukseen Turussa

Turun ammattikorkeakoulu käynnistää muuntokoulutuksen, joka tuo työttömille työnantajien tarvitsemaa osaamista.

Insinööristä insinööriksi -koulutus kestää puolitoista vuotta. Valmistuvat voivat toimia muun muassa teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjinä sekä viranomaistehtävissä.

– Tällainen tutkintoon johtava työvoimakoulutus on meille uutta, kertoo vastuuopettaja Tarja Åberg Turun ammattikorkeakoulusta.

Koulutettavat valitsevat jonkin kolmesta alasta: ajoneuvo- ja kuljetustekniikan, energia- ja ympäristötekniikan tai konetekniikan. Opinnot sisältävät erikoistumisalan ammattiopintoja ja opinnäytetyön. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Työelämätaidot paranevat

Teknisen sisällön lisäksi koulutus parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja, kuten viestintää, vuorovaikutusta, verkostoitumista ja kriittistä ajattelua.

– Haluamme panostaa työllistymiseen monin keinoin, kuten koulutuksen rakenteen, koulutuksen sisällön ja yritysyhteistyön avulla, Åberg sanoo.

Työvoimakoulutuksena järjestettävä ohjelma on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on insinööritutkinto. Aloituspaikkoja on 40. Turun seudulla on noin 600 työtöntä insinööriä.

Yksi työssä käyvä insinööri ehti jo innostua koulutuksesta ja ottaa Åbergiin yhteyttä. Vastuuopettaja joutui muistuttamaan insinööriä siitä, että koulutukseen valitaan vain työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia.

– Hän sanoi, että sehän on vain järjestelykysymys, Åberg naurahtaa.

Meriteollisuus vetää

Koulutus ei takaa opiskelijoille työssäoppimispaikkaa. Varsinaissuomalaiset yritykset ovat kuitenkin ilmaisseet mielenkiintonsa osaajia ja koulutusyhteistyötä kohtaan. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Elomatic ja Meyer Turku.

Tarkoituksena on antaa koulutettaville valmiuksia työllistymiseen aloille, joilla varsinaissuomalaisilla työmarkkinoilla arvioidaan olevan suurta kysyntää lähivuosina.

– Koulutuksesta rakennetaan hyvin joustava, Åberg sanoo.

Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, ja tekniikan alalla on lähivuosina suuri rekrytointitarve. Meriklusterin, autoteollisuuden, rakennusteollisuuden, tietotekniikan ja muiden vientiteollisuuden alojen rekrytointitarve vaatii arviolta 750–1 000 uutta insinööriä.

Koulutuksen hakuaika päättyy marraskuun 16. päivänä. Opetus alkaa 11. joulukuuta.

Teksti: Janne Luotola, Insinööriliitto
Kuvat: Heikki Rahkonen / Turun ammattikorkeakoulu ja Meyer
Turku