Elämäntilanteen muutos heijastuu sekä perheeseen että työhön.
Insinööri-lehti työelämä

Parisuhde-erot aiheuttavat jaksamisongelmia työpaikoille

Ammattiliittojen luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan avio- ja avoeroihin liittyvä elämänmuutos kuormittaa työntekijöitä monilla työpaikoilla.

Noin joka kolmannen luottamushenkilön mukaan työpaikan työntekijöillä on ollut haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa avo- tai avioeron yhteydessä viimeisen viiden vuoden aikana.

Ongelmia havainneista valtaosan mukaan suurin haaste liittyy työntekijän jaksamiseen. Kolme neljästä vastanneesta kertoo eron hankaloittaneen myös perhearjen ja työn yhdistämistä.

– Ero on aina suuri elämänmuutos ja voi tuoda mukanaan uudenlaisia perheen sekä työn yhteensovittamisen haasteita, sanoo työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto Monimuotoiset perheet -verkostosta.

– Kun työntekijää tuetaan perhetilanteiden muutoksissa, työnantaja saa hänestä sitoutuneen työntekijän, Kaunisto jatkaa.

Tiedot ilmenevät Monimuotoiset perheet -verkoston, Insinööriliiton, ammattiliitto Pron ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin toteuttamasta kyselystä luottamushenkilöille.

Muutoksiin pitää varautua etukäteen

Insinööriliiton luottamushenkilöistä neljännes tunnisti eroihin liittyviä haasteita työpaikaltaan. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 71 prosenttia katsoo, että erilaisiin perhetilanteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin pitää varautua työyhteisöissä ennakolta.

Työpaikalla on hyvä esimerkiksi laatia yhteiset pelisäännöt. Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia perhetilanteita voidaan huomioida osana henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon selvityksiä ja toimintaa.

Osassa tapauksista työntekijä on joutunut irtisanoutumaan perhearkeen liittyvien haasteiden vuoksi, sillä työnantaja ei ole tukenut perheen ja työn yhdistämistä eron jälkeisessä elämänmuutoksessa.

– Jotta voimme välttää turhia irtisanoutumisia, esihenkilöt voivat kutsua oma-aloitteisesti työntekijän keskustelemaan, pitääkö muuttunut perhetilanne huomioida esimerkiksi joustoina tai työtehtävien järjestelyissä, sanoo Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa.

Hän painottaa, että keskustelua voidaan käydä tai tehtäviä järjestellä uudelleen vain, jos työntekijä sitä haluaa.

Työpaikoilla kaivataan joustavuutta

Etätyöt ovat tutkimusten mukaan hyvä tapa tukea työntekijän työn ja perheen yhteensovittamista. PAMilaisilla aloilla mahdollisuudet etätöihin ovat hyvin vähäiset verrattuna moniin Insinööriliittoon ja Prohon kuuluviin aloihin.

Työnantajien asenteissa etätöitä kohtaan on kyselyn mukaan monilla työpaikoilla vielä parannettavaa myös Insinööriliittoon ja Prohon kuuluvilla aloilla.

Monimuotoiset perheet -verkoston ja kolmen ammattiliiton kyselyyn vastasi yhteensä lähes 800 luottamushenkilöä.

Teksti: Kirsi Tamminen
Kuva: Shutterstock