Petri Parvinen puhui osallistavan johtamisen tärkeydestä.
Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää kommentoi Parvisen puheenvuoroa.
Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt haluavat oman työehtosopimuksen.
Insinööri-lehti

Osallistamalla muutokseen

Aalto-yliopiston strategisen markkinoinnin ja johtamisen professorin Petri Parvisen mukaan Suomessa tarvitaan enemmän osallistavaa johtajuutta.

Suomalaisen johtajuuden kompastuskivi on usein liian kapea katsontakanta. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kaupan alan tilaisuudessa puhuneen Parvisen puheenvuorosta kävi ilmi, että Suomessa johtajuus toteutuu perinteisesti ylhäältä käsin ilman todellisen toiminnan toteuttajien kuulemista.

Kun koko toimintaketju otetaan mukaan alusta alkaen ja kaikki toimijat osallistetaan, tulokset ovat usein parempia ja päämäärään päästään tehokkaammin. Osallistamisella on suuri vaikutus työntekijän motivaatioon. Korkean motivaation kautta tulokset paranevat ja työntekijä haluaa aidosti antaa parhaansa työlleen.

– Hyvä johtaja antaa haasteita ja ymmärtää markkinoinnin päälle. Pelkkä Excelin pyöritys tai tehokkuusoptimointi eivät riitä, Parvinen kiteytti.

Riskinottoa ja markkinointiin panostamista

Hänen mielestä kankeita toimintatapoja vastaan voidaan taistella työehtosopimuksin ja rakentein.

– Bisnekseen on saatava nopeutta ja uudistumiskykyä, jotta asiakaskunnan vaatimukset elämyksellisyydestä ja yksilöllisyydestä voidaan täyttää ennen kuin joku muu ehtii ensin.

Yhtenä uhkana Parvinen näki ulkomaisen verkkokaupan ja peräänkuuluttikin suomalaisia ottamaan  enemmän riskejä ja heittäytymään mukaan.

Markkinointiin pitää panostaa entistä enemmän siinä vaiheessa kun sen teho näyttää hiipuvan eikä päinvastoin.

– Tässä on Suomen ja Ruotsin menestyksen ero. Ruotsissa otetaan riskejä ja panostetaan, Parvinen muistutti.

Demo-työehtosopimus tekeillä

YTN:n kaupan alan tilaisuudessa paneuduttiin alan työolosuhteiden ja johtamisen kehittämiseen.

Tilaisuuden puheenvuoroista kävi ilmi, että kaupan alan murroksessa ylemmät toimihenkilöt ovat avainasemassa. He ovat innovatiivisia ja osaavia tuloksentekijöitä, jotka mahdollistavat alan menestyksen.

Tilaisuuteen osallistuneet jakoivat yhteisen ymmärryksen siitä, että alalla vallitsee yksi suuri epäkohta; ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta, joka takaisi oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden.

YTN:n pari vuotta sitten erityiskohteeksi ottama projekti on edennyt siihen pisteeseen, jossa luodaan pohja työehtosopimukselle. Projektiryhmä on kiertänyt alan yrityksiä kartoittaen jäsenistön mielipidettä ja analysoinut tutkimustuloksia.  Niin sanottuun demo-työehtosopimukseen kirjataan niitä asioita, joita alan ylemmät toimihenkilöt kokevat tärkeiksi omissa työsuhteissaan, työsuhteen ehdoissa ja työpaikoillaan. Tuleva TES on alansa näköinen ja muotoinen.

Teksti ja kuvat: Ulla-Mari Pasala, Insinööriliitto