Tampereen ammattikorkeakoulu vetoaa insinööriopinnoista kiinnostuneihin.
Tekniikan alan opinnot kiehtovat nuoria.
Insinööri-lehti

Nuoria kiinnostaa insinöörikoulutus

Tämän kevään yhteishaussa insinöörikoulutukseen haki 15 524 ensisijaista hakijaa. Kasvua vuoden takaiseen on runsaat 1 700 henkeä, mikä tarkoittaa runsaan 10 prosentin nousua. Kun samaan aikaan aloituspaikat vähenivät vajaalla sadalla, niin yhtä aloituspaikkaa kohti oli 2,7 ensisijaista hakijaa. Viime vuonna vastaava luku oli 2,3.

Suunta on ilahduttava ja myönteistä on myös se, että tänä vuonna kaikissa ammattikorkeakouluissa oli pitkästä aikaa enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja. Huomion arvoista oli myös se, että yhtä lukuun ottamatta kaikissa ammattikorkeakouluissa insinööriopintojen vetovoima kasvoi.

Kolmen suosituimman kärki oli sama kuin edellisenä vuonna. Suosituin oli Tampereen ammattikorkeakoulu, jonka vetovoima ainoana ylitti neljän hakijan määrän yhtä aloituspaikkaa kohti. Seuraavina olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia pääkaupunkiseudulla.

Isot oppilaitokset kiinnostavat

Suuret tekniikan alan kouluttajat olivat edelleen keskimäärin vetovoimaisempia kuin pienet. Poikkeuksen tässä teki Saimaan ammattikorkeakoulu, joka oli vetovoimaisuustilastossa sijalla neljä.

Eniten hakijoita oli Metropoliaan, jonne halusi lähes 3 400 hakijaa, Tampereelle haki runsaat 2 300 ja Turkuun reilut 1 600 hakijaa. Suhteellisesti suosituin suomenkielinen hakukohde oli palopäällystön koulutusohjelma, jossa oli yli seitsemän hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Muita suosittuja olivat auto- ja kuljetustekniikka, jonne oli 4,4 hakijaa aloituspaikkaa kohden sekä talotekniikka (3,6), merenkulku (3,5) sekä rakennusalan työnjohto (3,4) ja hyvinvointiteknologia (3,4).

Rakennustekniikka houkuttelee

Määrällisesti eniten hakijoita oli rakennustekniikan koulutusohjelmaan (25 11 hakijaa), tietotekniikkaan (2 320) sekä kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaan (2 106).

Tampereen ammattikorkeakoulu oli vetovoimaisin myös aikuiskoulutuksen osalta. Siellä yhtä paikkaa kohden oli 7,3 ensisijaista hakijaa. Aikuiskoulutuksen vetovoima oli hitusen suurempaa kuin nuorisoasteen, sillä keskimäärin hakijoita oli 3,2 aloituspaikkaa kohden.

Aikuiskoulutuksen osalla tekniikan yksikön koolla ei näyttänyt olevan merkitystä vetovoimaan. Aikuiskoulutuksessakin kaikkiin oppilaitoksiin oli enemmän hakijoita kuin tarjolla oli aloituspaikkoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto hakee tekniikan alalla vielä paikkaansa ja osan vetovoimasta vie rinnakkainen mahdollisuus yliopistoissa diplomi-insinööriopintoihin. Kuitenkin jokaista tekniikan alan ylempää ammattikorkeakoulupaikkaa kohti oli 1,6 hakijaa. Kärjessä olivat Jyväskylä ja Kajaani, joissa keskimäärin oli 2,9 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti.

Teksti: Hannu Saarikangas, Insinööriliitto
Kuvat: Markku Lempinen/Metropolia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Shutterstock