Energia-alalla tapahtuvat muutokset kiinnostivat seminaarilaisia.
Uusiutuvat energiaratkaisut herättivät mielenkiintoa yleisön keskuudessa.
Oskari Nokso-Koiviston ja Harri Kuusijärven musiikkiesitys päätti illan.
Insinööri-lehti

Muutoksen tuulet puhaltavat energia-alalla

Teknologian kehittyminen vauhdittaa energia-alan uudistumista. Markkinoille tulee lisää älykkäitä ja energiatehokkaita ratkaisuja ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään enemmän.

Energia-alalla tapahtuva kehitys kiinnostaa insinöörejä. Tämän sai huomata Helsingin Insinöörien järjestämässä seminaarissa, jonne kokoontui reilut 120 henkilöä kuulemaan alan johtavien asiantuntijoiden ajatuksia muuttuvan ympäristön energiaratkaisuista.

Energiaprofessorityöryhmän sihteeri Oskari Nokso-Koiviston mukaan alalla tapahtuvat muutokset herättävät kannanottoja eri intressiryhmissä. Kun energiaintensiivinen teollisuus peräänkuuluttaa edullista sähköä, ympäristöpuoli haluaa nopeasti vähentää päästöjä ja vieroksuu ydinvoimaa. Uutta energiateknologiaa tuottavat toimijat haluavat näkyvyyttä kehittämilleen tuotteilleen.

– Keskustelua seuratessa on hyvä oppia erottamaan, mistä ja kenen näkökulmasta asioita lähestytään, Nokso-Koivisto opasti.

Hän totesi, että energiaratkaisut on sidottu tiukasti politiikkaan joko kansallisella tai EU-tasolla.

Uusiutuvien käyttö kasvanut

Energiateollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä kertoi, että energiaan liittyvät haasteet vaihtelevat eri puolilla maailmaa. 

– Kun kehitys- ja kehittyvissä maissa isoin haaste on saada kaikille energiaa, Euroopassa kokonaiskulutus sen sijaan vähenee ja pääpaino on ilmastokysymyksessä.

Suomessa käytetään enemmän sähköä kuin muissa EU-maissa, mikä johtuu muun muassa teollisuusrakenteesta sekä ilmastosta.

Hän muistutti, että uusiutuvien energiamuotojen käyttö kasvaa kuitenkin nopeasti niin Suomessa kuin myös lähes kaikissa verokkimaissa.    

Leskelän mukaan monet asiat ovat kehittyneet Suomessa nopeasti toivotulla tavalla. 

– Esimerkiksi bioenergian ja tuulivoiman käyttö on lisääntynyt ja markkinoille on tullut lisää energiatehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja.

Aaltovoima on tulevaisuutta

Fortumin johtaja Riitta Ståhlin mukaan tulevaisuudessa energian tuotantomuodolla on merkitystä ja kysynnän muutoksiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti.

– Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvä uusi teknologia antaa asiakkaalle entistä paremmin mahdollisuuksia seurata ja tehostaa omaa energian kulutustaan, pienentää hiilijalanjälkeään ja tuottaa itse energiaa, Ståhl sanoi.

Aaltovoimasta syntyvä energia ei ole Ståhlin mielestä lähiajan vaan tulevaisuuden ratkaisu. Hän arvioi, että aaltovoimasta voi tulla tuulivoiman veroinen lähde.

– Aaltovoimaa on helpompi ennustaa kuin tuulivoimaa, sillä aallot tulevat tasaisemmin.

Haasteita sähköverkoille

ABB:llä myyntijohtajana työskentelevä Matti Vaattovaara kertoi, että Suomessa ja muulla maailmassa on totuttu stabiiliin sähköjärjestelmään. Koneissa on ollut paljon pyörivää massaa, joka on varmistanut tasapainon tuotannon ja kulutuksen välillä. Uusiutuvia energialähteitä, kuten vesi-, aurinko- ja tuulivoimaa käyttäessä tuotannon määrä vaihtelee suuresti. Vaattovaara kertoi tämän asettavan uusia haasteita energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. 

Vaattovaaran mukaan älykkäiden sähköverkkojen kautta saadaan reaaliaikaista tietoa energian kulutuksesta ja kertyneen tiedon avulla voidaan sekä ohjata että vähentää kulutusta.

– Älykkäät sähköverkkojärjestelmät asettavat toki myös entistä tiukempia vaatimuksia tietoturvajärjestelmän toimivuudelle.

Teksti ja kuvat: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto