Toni Ahtiaisen mukaan kierrätysalan teknologia kehittyy voimakkaasti.
Prosessin alussa kupari- ja maakaapelit ovat vielä samassa kasassa.
Kaapeli kätkee sisälleen paljon alumiinia.
Ikaalisissa on investoitu uuteen kaapelilinjastoon.
Toni Ahtiainen kertoo, että Ikaalisiin tulee kaapeleita ympäri Suomea.
Insinööri-lehti tekniikka

Murskattavaksi – ja uudelleen töihin

Ikaalisissa Fortumin kierrätyslaitoksella talteen otettu kupari voi palvella jatkossa vaikkapa vesijohdossa ja alumiini autossa.

Ikaalisten metallinkierrätyslaitoksen pihalle on tullut käytettyjä kaapeleita ympäri Suomea. Insinööri Toni Ahtiainen vastaa Fortumilla metallien, muovien ja kuonan kierrätysliiketoiminnoista. Hän kertoo, että prosessin aluksi alumiini- ja kuparikaapelit erotetaan toisistaan silmämääräisesti.

– Tämän jälkeen kaapelit murskataan ja massasta erotetaan magneetilla pois rauta. Sitten materiaali granuloidaan pieniksi jakeiksi nopeasti pyörivällä hienomurskaimella. Metallit ja muovit erotetaan toisistaan ilmapöydällä, jossa eri painoiset partikkelit ohjataan kulkemaan eri suuntiin.

Lopputuotteista kuparigranulaatti menee sulattavalle teollisuudelle muun muassa Suomeen, alumiinigranulaatti Eurooppaan. Sivutuotteena syntyvä muovi kierrätetään tai hyödynnetään energiana.

– Kuparista voidaan valmistaa esimerkiksi vesijohtoputkia, alumiinista vaikkapa auton osia.

Ala menee voimakkaasti eteenpäin

Ikaalisten uuden, pari vuotta sitten rakennetun kaapelilaitoksen kapasiteetti on 20 000 tonnia vuodessa. Kaapeleiden lisäksi se käsittelee myös johtimia ja muuntajien sydämiä.

– Alumiinikaapeleiden kierrätystarvetta on nostanut erityisesti sähköverkkojen maakaapelointi, ilmajohdoista luopuminen.

Ahtiainen, joka on ollut alalla jo 17 vuotta, kertoo, että uusioraaka-aineiden kysyntä on koko ajan noussut.

– Kierrätettyjen metallien käyttö tarjoaa yrityksille keinon pienentää hiilijalanjälkeään. Kupari ja alumiini eivät menetä ominaisuuksiaan kierrossa.

Hän kuvailee, että kierrätysalalla teknologia kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti, metallien lisäksi tämä koskee erityisesti muovia.

Kupari on hinnoissaan

Laitoksen sisällä pääsemme raottamaan valtavan kokoista, 1 500 kiloa painavaa kuparigranulaattisäkkiä. Ahtiainen laskee, että sen hinta on haastatteluhetkellä yli 13 000 euroa.

– Kuparin ja muiden metallien hinta elää voimakkaasti koko ajan. Hintoihin vaikuttavat muun muassa Ukrainassa käytävä sota, maailmanlaajuiset logistiikkaongelmat sekä koronapandemia. Kun reilut pari vuotta sitten kuparitonni maksoi noin 5000 dollaria, viime vuoden lopussa sen hinta oli jo reilusti yli 10 000 dollaria.

Ahtiainen kertoo, kun häneltä asiaa erityisesti kysytään, että kuparigranulaattisäkkien äärellä ei tule Roope Ankka -fiilistä, kyse on kuitenkin vain metallista ja raaka-aineesta. Lisäksi käy ilmi, että insinöörin suosikkimetalli on itse asiassa alumiini.

– Alumiini on niin kevyt, monipuolinen ja helposti työstettävä metalli.

Ikaalisissa käsitellään myös sähköautojen litiumakkuja

Ikaalinen on Fortumin Suomen seitsemästä metallinkierrätyslaitoksesta suurin. Se työllistää 50–60 henkeä ja lisäksi joukon alihankkijoita.

Kaapelilaitoksen lisäksi tehdasalueella on esimerkiksi litiumakkujen mekaaninen käsittelylaitos. Akkujen sisältämä niin sanottu musta massa viedään Fortumin Harjavallan laitokselle, jossa siitä otetaan hydrometallurgisessa prosessissa talteen arvokkaimmat metallit.

– Litiumakkujen purku on vaikeaa, mutta kehitämme siihen uusia ratkaisuja.

Sähköautojen yleistymisen vuoksi litiumakkujen kierrätykselle on entistä enemmän tarvetta.

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Ilari Välimäki