Salon voimalaitokselle tehtiin Condensin asennuksia vuonna 2013.
Salon voimalaitoksen piippu seisoo paikoillaan asennustöiden jälkeen.
Kasvihuoneen kattila tuottaa lämpöä Ranskan Normandiassa.
Insinööri-lehti

Kireä sääntely kasvattaa bioenergia-alaa

Ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi säädetyt päästörajat kiukuttavat monia yrityksiä, mutta bioenergia-ala sitä vastoin odottaa, että tavoitteet kiristyvät.

– Mitä enemmän päästöjä vähennetään, sitä enemmän tarvitaan bioenergiaa, perustelee Bioenergia-toimialajärjestön toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Ilmastonmuutos on alalle myönteinen ongelma, sillä se on maailmanlaajuinen ja suomalaista bioenergiaa sekä siihen liittyvää clean techiä tarvitaan kaikkialla. Alan kauppa kasvaa ennusteen mukaan kaikilla sektoreilla. Eniten kasvaa uusiutuvien polttoaineiden kauppa.

Yritykset arvioivat toimialajärjestön kyselytutkimuksen perusteella liikevaihtonsa ja erityisesti viennin osuuden kasvavan tulevien 3–5 vuoden aikana. Vienti kasvaa eniten Euroopan maihin, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä Venäjälle. Valtaosalla yrityksistä viennin osuus jää vielä alle viidennekseen liikevaihdosta.

Tavoitteiden saavuttamiselle on myös poliittisia edellytyksiä. Euroopan parlamentilta odotetaan lähitulevaisuudessa kriteereitä bioenergian kestävyydelle. Uusiutuvan energian direktiivi määrää, mitkä energiantuotannon muodot luetaan kestäviksi ensi vuosikymmenen aikana.

Lainsäädäntö luo markkinoita

Hämeenlinnassa ja Porissa toimiva Condens Heat Recovery on yksi monesta pienestä tai keskisuuresta yrityksestä, jotka hyötyvät suoraan julkisesta sääntelystä, kuten päästörajoituksista tai jätevesiasetuksesta.

– Pienen yrityksen t&k-toiminta seurailee sitä, mitä viranomaiset edellyttävät, kärjistää yrityksen tekninen asiantuntija Ilkka Haavisto.

Condens suunnittelee ja toimittaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja savukaasujen lämmön talteenottoon ja kaasujen puhdistamiseen. Jos ilmoille saisi päästää mitä tahansa, innovaatioille ei olisi tarvetta.

– Asiakkaat tilaavat halvimman mahdollisen ratkaisun, joka ylittää kulloinkin säädetyn riman.

Vaatimukset pudottavat kilpailijat

Haavisto korostaa, että suomalaisten vahvuutena on laatu. Kun tekniset vaatimukset säädetään tiukoiksi, halvat kilpailijat tippuvat pois.

Condens toimittaa ratkaisujaan kotimaan lisäksi ympäri maailmaa. Toimituksia lähtee etenkin Pohjoismaihin, Baltiaan ja Ranskaan sekä parhaillaan Itä-Eurooppaan. Jokainen tilaus on erilainen, eikä valmiita tuotteita ole.

– Tämä on aika lailla räätälöityä suunnittelutyötä, mikä on insinöörin kannalta hyvä asia, koska toteutukseen tarvitaan ihminen. Alan laitteissa ei ole yleisiä standardeja, vaan jokaisella tilaajalla on omat vaatimuksensa, Haavisto kertoo.

Vuodesta 1990 toiminut Condens työllistää 11 henkeä, joista yhdeksän on insinöörejä. Työntekijämäärä kasvanee vuoden kuluessa.

Koko bioenergia-alalla toimii Suomessa 94 yritystä, jotka työllistävät suoraan lähes 50 000 ihmistä. Yritysten liikevaihto on 1,2–1,5 miljardia euroa vuodessa.

Bioenergia muodosti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna yli 29 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Suurin osa siitä oli erilaisia puupolttoaineita.

Teksti: Janne Luotola, Insinööriliitto
Kuvat: Okko Niskanen ja Condens Heat Recovery