Messuilla opiskelijat esittelivät Batten Strip Panel Assembly Table -tuotettaan.
Oamkin konetekniikan osaston messuilla sai tutustua opiskelijoiden innovoimiin tuotteisiin.
Konetekniikan opiskelijoita oli kansainvälisessä opiskelijavaihdossa Ulmissa Saksassa.
Insinööri-lehti koulutus

Kahden maan insinööriksi

Oulussa konetekniikan opinnoissa panostetaan kansainvälisiin taitoihin osana insinöörin ammattia.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat opiskella ulkomailla ja suorittaa kaksoistutkinnon valmistumisen viivästymättä. Oamkissa osa opinnoista järjestetään englanniksi ja kotikansainvälistymisestä pääsee osalliseksi, vaikkei haluaisikaan vaihtoon ulkomaille.

Konetekniikan osastolla on useita partnerikorkeakouluja Euroopassa. Aktiivisinta yhteistyö on saksalaisen Technische Hochschule Ulmin ja hollantilaisen Hanzen kanssa.

Kolmannen opintovuoden syksyllä suoritetaan kumppanikoulussa sama opintopistekertymä kuin opiskeltaisiin Oamkissa. Opinnot hyväksytään tutkinnon osaksi.

Vaihtoon lähtemisen kynnystä madalletaan järjestämällä toisen vuoden keväällä ekskursioita, joilla tutustutaan opettajien johdolla ulkomaisiin yrityksiin ja partnerikouluihin.

Saksalaisen ja suomalaisen insinöörin pätevyys

Kaksoistutkinto-opiskelija on kolmannen vuoden kevään työharjoittelijana ulkomaisessa yrityksessä opiskeltuaan ensin syksyn Ulmissa. Neljän vuoden opinnoista suoritetaan yhden vuoden opinnot ulkomailla opiskeluajan pidentymättä.

Koska kaksoistutkinto antaa valmistuneelle sekä suomalaisen että saksalaisen insinöörin pätevyyden, se kiinnostaa opiskelijoita. Konetekniikan osastolla onkin samankaltainen sopimus vireillä myös Hanzen kanssa.

Aktiivista kotikansainvälistymistä

Vaihto on kaksisuuntaista. Ulkomaisia opiskelijoita tulee syksyisin koneosastolle, mikä tarjoaa Oamkin opiskelijoille mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen. Ulkomaiset opiskelijat opiskelevat samoilla opintojaksoilla heidän kanssaan.

Oamkin opiskelijat voivat myös toimia kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreina.

Konetekniikan osastolla tarjottavista englanninkielisistä opinnoista yksi esimerkki on Innovative Product Development -opintokokonaisuus. Opiskelijat innovoivat pienryhmissä tuotteen, toteuttavat siitä 3D-mallinnuksen ja valmistavat prototyypin sekä tekevät englanninkielisen tuote-esitteen ja esittelevät tuotteen englanniksi tuotemessuilla.

Kokonaisuus on osa koneopiskelijoille tarjottavaa kotikansainvälistymistä ja mahdollistaa kansainvälisyystaitojen kehittämisen heillekin, jotka eivät halua vaihtoon.

Ulkomaan kokemus työnhaussa

Vaihdossa olleiden palaute on ollut erinomaista; yleensä he haluaisivat lähteä vaihtoon heti uudestaan. He kertovat kielitaitonsa ja kulttuurintuntemuksensa kehittyneen ja itsevarmuutensa vahvistuneen sekä saaneensa upeita muistoja ja ystäviä eri puolilta maailmaa.

Vaihto tuo myös ansioluetteloon lisän, joka voi olla ratkaiseva työnhaussa.

Vaikka vaihdon opetuskieli on englanti, opiskelijoiden kiinnostus vapaavalintaisen saksan alkeisiin on ollut suurta. Saksan taito puolestaan on yksi lisävaltti työnhaussa.

Opiskelijat ovat vuosi vuodelta yhä enemmän innoissaan tarjotuista kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 125 vuotta koneopetusta Oulussa on takana, ja tulevaisuus näyttää valoisalta – ja kansainväliseltä.

Teksti: Elina Bergroth, kansainvälisyyskoordinaattori, Oulun ammattikorkeakoulu
Kuvat: Mira Kekkonen