Äänekosken tehdas on Suomen suurin metsäteollisuuden investointi.
Tehdas työllistää kymmeniä insinöörejä.
Tehdasalue näkyy havainnekuvassa.
Äänekoskella sijaitsee myös vanha sellutehdas, joka puretaan.
Insinööri-lehti

Jättiläismäinen biotuotetehdas käynnistyy

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre käynnistää uuden biotuotetehtaan toiminnan Äänekoskella.

Hakkeen syöttö Äänekosken tehtaalle alkaa tällä viikolla. Tehdas on kooltaan Euroopan suurin puuta jalostava laitos ja hinnaltaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa.

Tehdas työllistää kymmeniä insinöörejä. Metsä Fibren palveluksessa on 150 työntekijää, joista 20 on toimihenkilöitä. Yli puolet heistä on insinööritaustaisia prosessipuolen, energiatekniikan, sähkötekniikan ja automaation osaajia. Kunnossapidosta vastaavan Botnia Mill Servicen palveluksessa on noin 30 toimihenkilön insinöörivaltainen joukko. Paikat on jo täytetty.

– Jyväskylässä valmistuvia logistiikkainsinöörejä työllistyy eri yritysten palveluksessa, arvioi biotuotetehtaan henkilöstöjohtaja Lasse Brandt.

Koko tuotantoketju luo 1 500 uutta työpaikkaa ja työllistää Suomessa yhteensä 2 500 henkeä. Suurin osa työpaikoista syntyy metsätalouteen ja kuljetusalalle.

Tilaisuuteen piti tarttua

Suurin muutos vanhaan Äänekoskella toimivaan tehtaaseen verrattuna on laitoksen koko.

– Laitteet ovat uusinta tekniikkaa ja vanhaan verrattuna moninkerroin isompia, kertoo kuitulinjaston käytettävyysvastaava Matti Näätsaari.

Paperitekniikan insinööriksi valmistuneen Näätsaaren työtehtävät sisältävät vanhan tehtaan tavoin sellun keittämisen ja valkaisun sekä klooridioksidilaitoksen toiminnasta vastaamisen. Uuden tehtaan ajotavat pitää kuitenkin laatia puhtaalta pöydältä.

– Työkuormaa tulee ensimmäisinä vuosina olemaan varmaan hurjat määrät, mutta olen tyytyväinen, että on saanut tilaisuuden lähteä starttaamaan uutta tehdasta.

Tuotteita voidaan lisätä

Tehdas tuottaa sellua ja muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa. Tehdas on suunniteltu niin, että siinä voidaan valmistaa erilaisia tuotteita, kun uusia menetelmiä kaupallistetaan.

Uusia menetelmiä tehtaalla ei kokeilla, vaan tehdas keskittyy toimivaksi testattuun teknologiaan. Edistyksellisintä on kunnossapidon ja ennakkohuoltojen digitalisoiminen.

– Tietoteknisesti olemme kehityksen kärjessä, Brandt sanoo.
Tuotekehitystä Metsä Group tekee yhteistyökumppaneiden, kuten VTT:n, kanssa. Omaa tuotekehitystä tehdään muualla kuin Äänekoskella.

– Rauman tehtaalla käynnistelemme jo biokomposiitin tuotantoa, ja sitä päästään mahdollisesti myöhemmin laajentamaan teolliseen mittakaavaan.

Äänekosken tehtaan yhteydessä toimii myös Eco Energy SF:n biokaasulaitos, joka jalostaa lietteitä biokaasuksi esimerkiksi ajoneuvojen polttoaineeksi. Tulevaisuudessa Äänekoskella saatetaan jalostaa myös tekstiilikuituja ja ligniiniä.

– Se vaatii kuitenkin erillisen investointipäätöksen, eikä sellaista ole vielä tehty.

Tehtaalta piisaa energiaa

Tehdas tuottaa energiaa 2,4 kertaa enemmän kuin se käyttää. Loput uusiutuvasti energiasta myydään valtakunnan verkkoon.

Tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta maan sähköntuotannosta yli kaksi prosenttiyksikköä. Sähkön tuotanto on 1 800 gigawattituntia sekä kaukolämmön ja höyryn 640 gigawattituntia vuodessa, eli se vastaa suurin piirtein puolikkaan Loviisan ydinvoimalan reaktorin tuotantoa.

Uusi tehdas rakennettiin vuonna 1985 rakennetun sellutehtaan yhteyteen. Vanha sellutehdas puretaan.

Keski-Suomessa sijaitseva ja metsien ympäröimä Äänekoski on yhä ihanteellinen paikka biotuotetehtaalle. Kuitupuun käyttö lisääntyy Suomessa noin neljä miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tuotteiden vientiarvo on noin puoli miljardia euroa vuodessa.

– Meillä on vahva usko siihen, että pitkäkuituiselle havusellulle on kysyntää Euroopassa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa, Brandt sanoo.

Äänekosken tehdasintegraatissa toimivat Metsä Boardin kartonkitehdas, biovoimalaitos Äänevoima, pcc-tehdas Specialty Minerals ja cmc-sellua valmistava CP Kelco.

Teksti: Janne Luotola, Insinööriliitto
Kuvat: Metsä Group

 

Klo 11:24 muutettu tehtaan käynnistymisen ajankohtaa.