Insinööri-lehti

Heikossa suhdannetilanteessa työhyvinvoinnin merkitys kasvaa

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa mukana olevien UIL:n, Metallin ja Pron puheenjohtajat painottavat työhyvinvoinnista huolehtimisen olevan tärkeää suhdannetilanteesta riippumatta.

–Yrityksissä pitäisi olla ymmärrys ja kyky nähdä työhyvinvoinnin tärkeys jatkuvasti ohi suhdanteiden ja käynnissä olevien projektien. Heikompina aikoina sen tärkeys vain korostuu, UIL:n puheenjohtaja Pertti Porokari sanoo.

Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura –hankkeen tuloksia esiteltiin tänään torstaina Helsingissä pidetyssä seminaarissa. Yli 1200 henkilön työhyvinvoinnin muutosta oli selvitetty kyselyllä seitsemässä hankkeessa mukana olevassa yrityksessä vuosien 2011 ja 2012 välillä. Tulosten perusteella työhyvinvointi oli kohentunut etenkin työntekijöiden ja alle 35-vuotiaiden ryhmissä.

Kyselyn perusteella työhyvinvointia voidaan kohentaa sittenkin pienillä asioilla, jotka kaiken lisäksi ovat yritykselle edullisia. Muun muassa työjärjestelyt, työaikajoustot, konkreettiset parannukset viihtyvyyteen ja työn sujuvuuteen sekä palautteenannon ja tiedottamisen lisääminen lisäsivät työhyvinvointia.

Sitoutuminen tärkeää

Tilaisuudessa pidetyssä seminaarissa UIL:n Porokari, Metallin Riku Aalto ja Pron Antti Rinne korostivat, että etenkin vaikeassa suhdannetilanteessa on tärkeää, että koko henkilöstö ja etenkin yrityksen ylin johto sitoutuvat työhyvinvoinnin parantamiseen.

–Työhyvinvointiprojekti ei muuta tai vaikuta suhdanteisiin, mutta siihen se vaikuttaa, miten yritys selviää yli suhdanteen, Metallin Aalto kiteytti.

Liittopuheenjohtajat painottivat, että työhyvinvoinnin parantamista ei saa katsoa vain yksittäisenä projektina, vaan systemaattisena toimintana, joka muuttaa työelämää pysyvästi.

–Sen on oltava yrityksessä normaalia, jokapäiväistä toimintaa, Rinne totesi.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan yrityksen sitoutuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen parhaiten hyötyjen kautta. Projektista työpaikoilla saadut kokemukset osoittavat muun muassa luottamuksen lisääntyneen ja sairauspoissaolojen vähentyneen.

 

Teksti ja kuva: Jari Rauhamäki, Insinööriliitto