Hallituspuolueiden puheenjohtajat pitivät tiedotustilaisuuden elokuussa.
Insinööri-lehti politiikka

Hallitus supisti lausuntoaikoja

Maan hallitus odottaa järjestöiltä niin nopeaa kommentointia, että aikataulut ovat hyvän hallintotavan vastaisia.

Sosiaali- ja terveysministeriö laittoi hallituksen esityksen kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien indeksitarkistuksista sekä lapsilisien muuttamisesta lausuntokierrokselle. Ministeriö lattoi esityksen viime perjantaina kello viiden jälkeen ja antoi lausuntoaikaa vain viisi arkipäivää.

Samana perjantaina piti kello neljään mennessä jättää lausunto työttömyysturvaan ensi vuonna tulevista muutoksista. Ministeriö antoi sitä koskeville lausunnoille kymmenen arkipäivää aikaa. Lausuntoajan lyhyyttä perusteltiin budjettilakien valmisteluaikataululla.

Hyvän hallintotavan mukainen lausuntoaika on kuusi, laajoissa hankkeissa kahdeksan viikkoa. Nämä aikamääreet eivät ole kuitenkaan sitovia.

– Toisessa vaakakupissa on osallistava, läpinäkyvä ja keskusteluun pohjaava lainsäädäntö. Toisessa on se, että enemmistöhallituksella tulee olla mahdollisuus edistää niitä poliittisia päämääriä, joihin sillä on äänestäjien vaalikaudelle antama mandaatti, valtiosääntöasiantuntija Pauli Rautiainen punnitsee.

Kierrokset muuttuvat teatteriksi

Hallitus on nopeuttanut valmisteluprosessia myös esivalmistelussa ja lausuntokierroksen jälkeisessä jälkivalmistelussa. Tästä seuraa Rautiaisen mukaan se, että erilaiset asiantuntijatahot, kuten etujärjestöt, eivät voi nojautua lainvalmistelun yhteydessä syntyneisiin vaikutusarvioihin eivätkä välttämättä ehdi kerätä pohjaksi riittäviä omia arvioitaan lakiesitysten seurauksista.

– Lausuntokierrokset muuttuvat entistä enemmän teatteriksi. Onko lausuntokierroksilla kerättyä aineistoa tarkoituskaan hyödyntää?

Lausuntokierrokset eivät ole tehokkain vaikutusväylä lakien sisältöön, vaan järjestöt pystyvät tuottamaan tietoa lakimuutosten tarpeista parhaiten lausuntokierrosta edeltävissä vaiheissa.

– Silti pidän lausuntokierroksen julkisuuselementtiä äärettömän tärkeänä demokratian kannalta, Rautiainen summaa.

Liitto ehti lausua työttömyysturvasta

Insinööriliitto jätti määräaikaan mennessä lausunnon, jossa se vastusti työttömyysturvaan ehdotettua muutosta. Perusteena oli se, että entistä suurempi osa ihmisistä jäisi työttömyysturvan ulkopuolelle. Heikennys kurjistaisi etenkin ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tilannetta.

Insinööriliiton lakimies Maria Jauhiainen pitää kireää valmisteluaikataulua yleisesti hankalana, koska kattavan lausunnon tekeminen vaatii asiantuntijatyötä ja aikaa.

– Kiireellä ei saada aikaan kuin sutta ja sekundaa.

Liitot ovat ryhtyneet pitämään lausuntopalvelua silmällä entistä tiheämmin, jotta lausuntopyyntöihin ehditään vastata ajoissa. Muuta keinoa lausuntoaikoihin vaikuttamiseen ei ole.

– Lyhyt lausuntoaika vaikuttaa varmasti lausuntojen määrään ja tasoon, mikä toki saattaa olla nykyisen hallituksen tavoitteenakin, mutta sen ei pitäisi olla virkamieskunnan tavoitteena, Jauhiainen lisää.

Teksti: Janne Luotola
Kuvat: Julia Kahelin, valtioneuvoston kanslia

20.9. Lisätty kohta: nopean lausuntoajan takia etujärjestöt eivät voi nojautua lainvalmsitelun yhteydessä syntyneisiin vaikutusarvioihin.
Korjattu: STM ei antanut esitystä vaan laittoi sen lausuntokierrokselle.