Insinööri-lehti työmarkkinat

Gofore pidensi isien vapaata

Yrityskohtainen työehtosopimus takaa vanhemmille yhtä pitkän perhevapaan ja tuo muita parannuksia.

Ohjelmistoyhtiö Gofore päivitti vuoden alussa yrityskohtaisen työehtosopimuksensa. Vanhemmille ja erilaisille perhemuodoille tarjottiin yhdenvertaiset palkalliset vapaat, ja työntekijän oikeutta palkalliseen poissaoloon läheisen sairastumisen tai tapaturman takia laajennettiin niin, että oikeus koskee vanhempien lisäksi täysi-ikäisiä lapsia.

Ei-synnyttävän vanhemman kaksinkertaistuivat kolmesta viikosta kuuteen. Vaikka työnantajan kustannukset kasvavat, yhtiö perusteli vapaiden pidentämistä tasa-arvolla.

– Henkilöstö piti arvokkaana sitä, että on mahdollista yhdistää työura ja perhe-elämä. Sama ajatus oli työnantajan puolella, summaa yhtiön pääluottamushenkilö Staffan Österholm.

Palkkaratkaisussa yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tuloksen perusteella. Goforen palkankorotukset vuonna 2022 ovat olleet neljä prosenttia kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana.

Gofore julkaisi ensimmäisen oman yrityskohtaisen työehtosopimuksensa vuoden 2022 alussa, ensimmäisten joukossa it-alalla.

Perhevapaista tehtiin tasa-arvoiset

Sekä synnyttävälle vanhemmalle että ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan päivitetyssä työehtosopimuksessa palkkaa vanhempainvapaalta 36 arkipäivän eli noin kuuden viikon ajalta. Siten Goforen kirjauksen mukaan ei-synnyttävän vanhemman oikeus pitää palkallista vanhempainvapaata kaksinkertaistuu viime vuoden työehtosopimuksen noin kolmesta viikosta noin kuuteen viikkoon.

Österholm laskee, että palkalliset raskausvapaa ja vanhempainvapaat muodostavat noin 0,5 prosenttia palkkakustannuksista. Ei-synnyttävän vanhemman vapaan pidentäminen lisää palkkakustannuksia noin 0,13 prosenttia.

– Ei se kovin iso kustannus ole työnantajalle, jos vertaa koko palkkabudjettiin, Österholm vertaa.

Österholm arvioi, että alkaneena vuonna perhevapailla on noin 70 henkeä, joista noin 50 ei ole synnyttäjiä.

Myös muulle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, jolle on luovutettu Kelan vanhempainrahapäiviä, työehtosopimuksen kirjauksen perusteella maksetaan palkkaa vanhempainvapaan ajalta noin kuuden viikon ajan.

Lisäksi vanhempainvapaapäiviä on mahdollista luovuttaa toisen vanhemman lisäksi omalle tai toisen vanhemman puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

Palkat korottuvat automaattisesti

Palkat ovat kohonneet yhtiössä viime vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä neljä prosenttia. Yleiskorotusta on ollut noin kaksi prosenttia. Neljännen kvartaalin korotukset on vielä laskematta.

– Korotukset ovat hyvät koko it-alaan verrattuna. Korotusmalli on silti kestävä jatkossakin, Österholm arvioi.

Palkankorotusten malli pysyy työehtosopimuksessa entisenlaisena. Yleis- ja meriittikorotukset lasketaan automaattisesti, ja niihin vaikuttavat yhtiön kasvu ja kannattavuus. Yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tuloksen perusteella.

Yleiskorotukset tulevat vastedes voimaan kutakin kertymiskvartaalia seuraavan kvartaalin viimeisessä kuussa. Esimerkiksi tammi-maaliskuulta kertyvä mahdollinen korotus tulee voimaan kesäkuussa.

Korotuksiin tulee tänä vuonna yksi ylimääräinen 0,37 prosentin kertakorotus, joka kompensoi kahden kuukauden siirtymävaihetta.

– Korotukset eivät ole mitään bonuksia vaan oikeita korotuksia. Ne ovat pysyviä, eli kerran saatu korotus jää voimaan, Österholm painottaa.

Palkankorotusmalli on säädetty niin, että huonossa tilanteessa yhtiö ei maksa lainkaan korotuksia. Miinukselle palkat eivät kuitenkaan voi mennä.

Palkallinen poissaolo ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn johdosta

Työntekijällä on ollut jo aiemmin oikeus kahden päivän palkalliseen poissaoloon hänen vanhempaansa kohdanneen, ennalta arvaamattoman sairauden tai tapaturmasta johtuvan syyn takia. Tänä vuonna kirjaus koskee myös työntekijän oikeutta poissaoloon täysi-ikäistä lasta kohdanneen äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi.

Kehittämistä työehtosopimuksessa riittää edelleen Österholmin mielestä.

– Kun työehtosopimuksessa puhutaan arkipäivistä, mukaan lasketaan lauantaitkin. Toiveena on saada ne lauantait pois laskuista, koska harva tekee lauantaisin töitä.

Gofore on kasvanut viime vuosina nopeasti, osin yritysostoin. Devecto siirtyi Goforen omistukseen vuoden 2022 alusta. Gofore listautui pörssin päälistalle vuonna 2021. Yhtiön työehtosopimuksen piirissä on nyt yli tuhat työntekijää Suomessa.

Goforen työehtosopimuksen ovat solmineet yhtiö, yhtiön luottamushenkilöt sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Insinööriliittoon kuuluva Tietoala ry.

Pitkistä perhevapaista on sovittu yrityskohtaisesti myös ainakin ABB:llä, Elisalla ja Nokialla. Toistaiseksi aloille ei ole neuvoteltu vielä uusia työehtosopimuksia, joten perhevapaauudistuksen tavoitteita ei ole myöskään toteutettu alojen yleisiin työehtosopimuksiin.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Gofore

4.1. korjattu: Ostetun yrityksen nimi on Devecto. Tarkennettu: Gofore listautui pörssin päälistalle vuonna 2021.