Tony Rehn lisää Fortumilla jätteiden hyötykäyttöä.
Carbon2x-hanke toteutetaan konttiratkaisuna.
Insinööri-lehti tekniikka

Fortum aikoo jalostaa hiilidioksidista erikoismuoveja

Riihimäen jätteenpolttolaitos kokeilee hiilidioksidin ottamista talteen ja käyttämistä raaka-aineena muovin valmistukseen.

Kun logistiikkainsinööri Tony Rehn aloitti Fortumilla neljä vuotta sitten, yritys keskittyi tuottamaan jätteistä lähinnä lämpöä ja sähköä. Nyt tavoitteena on hyödyntää jätteitä myös uusien tuotteiden raaka-aineena. Tärkeä askel tähän suuntaan otettiin viime viikolla, kun jätteenpolton savukaasuista alettiin erottaa hiilidioksidia Carbon2x-pilotissa.

Rehn ryhtyi vetämään jätemateriaalien hyödyntämisen ohjelmaa viime vuoden syyskuussa. Ohjelmanjohtajan työtehtäviin on kuulunut teknologiaratkaisujen kartoittamista ja validointia, markkinoiden analysointia sekä tuotteiden ja palveluiden konseptointia.

– Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan tavoitteena on parantaa merkittävästi jätevirran materiaalien kiertoa uuden sukupolven kiertotalousratkaisujen avulla. Näiden teemojen parissa työskentely tuntuu erittäin merkitykselliseltä, Rehn sanoo.

Pilotissa hiilidioksidiin yhdistetään vetyä, jolloin syntyy metaania. Tämä on välivaihe, ja lopullisena tavoitteena on valmistaa metaanista korkeamman jalostusasteen tuotteita, kuten erikoismuoveja. Pilotissa on kumppanina Q-Power-kasvuyhtiö.

Hiilidioksidin talteenotto toteutetaan Riihimäellä konttiratkaisuna. Prosessilaitteet toimitetaan merikuljetuskonttiin sovitetuissa pilotointiyksiköissä, jotka on helppo kytkeä olemassa olevaan laitosinfraan.

– Teknisesti haastavimmat asiat liittyvät pilottiyksiköiden sijoittamiseen ahtaalla laitosalueella sekä prosessin säätämiseen jätteenpolttolaitoksen prosessin mukaisesti toimivaksi. Myös tietyt turvallisuuteen liittyvät tekijät vaativat erityistä huomiota.

Ensimmäisiä Euroopassa

Rehn kuvailee hanketta yhdeksi ensimmäisistä vastaavista ainakin Euroopassa. Maanosassa on satoja muiden yhtiöiden jätteenpolttolaitoksia, joissa Carbon2x-konseptia voitaisiin soveltaa.

Pilotin yhteydessä Fortum käynnistää kolmivuotisen tutkimushankkeen metaanin hyödyntämisestä erikoismuovien valmistukseen. Jos hanke onnistuu, liiketoiminnan mahdollisuudet ovat isot. Taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin paljon.

– Kierrätettyjen raaka-aineiden hinta määräytyy pitkälti sovelluskohteesta ja niissä esimerkiksi vaihtoehtoisen raaka-aineen hinnoittelusta. Kyse onkin pitkälti raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadusta, joka Carbon2x-konseptissa olisi neitseellisen veroinen.

Konseptin avulla jätteenpolton ilmastovaikutukset pienenevät ja muovipakkausten kierrätysaste kasvaa Suomessa kaksinkertaiseksi.

Uusiutuvaa muovia

Euroopassa syntyy vuosittain lähes sata miljoonaa tonnia jätettä, joka muutetaan energiaksi polttamalla. Kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden polttaminen on iso osa nykyistä jätehuoltojärjestelmää ja energiantuotantoa, mutta polttamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä.

Jätteet sisältävät paljon hiiltä, joka sopii materiaalien raaka-aineeksi. Jätteiden sisältämää hiiltä ei saada riittävästi kierrätettyä nykyisin mekaanisin menetelmin, jotka perustuvat erilliskeräykseen ja materiaalien puhdistamiseen.

Muovien globaalin kysynnän arvioidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Nykyään 90 prosenttia muoveista valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, kuten öljystä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi kannattaa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä vähentää ja hiilen talteenottoa lisätä.

Fortumin alustavan analyysin mukaan 90 prosenttia jätteiden sisältämästä hiilestä voidaan saada kiertoon täydentämällä muovin mekaanista kierrätystä jätteen polttoteknologialla, jossa hiilidioksidipäästöt kerätään talteen ja hyödynnetään uusien materiaalien valmistuksessa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Fortum