Insinööri-lehti

Etävalvontapalveluista kilpailuvaltti Suomelle

Suomi on kehityksen kärjessä maailmanlaajuisten etävalvontapalvelujen kehittäjänä. Suurimmissa yrityksissämme kuten muun muassa Koneessa, Metsossa ja ABB:llä uusin anturiteknologia on jo tätä päivää.

– Nyt pitää myös pk-yritykset saada mukaan huippuhankkeisiin, joissa uutta tutkimusta realisoidaan, sanoo CLEEN Oy:n toimitusjohtaja Tommy Jacobsen.

CLEEN on energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä eli SHOK. Muut SHOKit toimivat biotalouden, koneenrakennuksen, rakennetun ympäristön, terveyden ja hyvinvoinnin sekä viestintäteollisuuden tutkimuksen aloilla.

Tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, yhteisöjen ja tutkimuslaitosten välillä. Samalla pyritään lisäämään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisen yhteistyön ja rahoituksen muodossa.

Jacobsenin mukaan Suomessa on erityistä osaamista, jota hyödyntämällä tutkimus- ja kehityshankkeissa voidaan tukea kansainvälistä markkinointia. Esimerkiksi Suomessa kehitetyt etävalvonnan palvelut yhdessä ympäristötiedon hallinnan ja laitteiden energiatehokkuuden kanssa ovat nopeasti nousseet kovaksi sanaksi kansainvälisessä kilpailussa.

– SHOKit ovat oiva koti työstää suomalaisten insinöörien huippuosaamista, Jacobsen sanoo. Yritysten sitoutumisen tasoa pitää vielä nostaa niin, että tutkimus todella realisoituu ohjelmissa.

Lisäksi hankkeet pitää rakentaa globaalien megatrendien ympärille poikkitieteellisiä ja maantieteellisiä mahdollisuuksia hyödyntäen, ei pelkästään vanhojen toimialojen mukaan.

SHOKeissa niiden omistajat eli osakkaat voivat päättää, mitkä tutkimukset realisoidaan ohjelmien kautta. Yritykset rahoittavat tutkimuksesta keskimäärin 40 prosenttia. Julkisia rahoittajia ovat Tekes ja Suomen Akatemia.

Ei kaapeleita, ei sähkönsyöttöä

Koneet tarvitsevat etäpalveluja ja teknologia mahdollistaa sen. Suomessa kehitetyt langattomat ja energiaomavaraiset mittausanturit yhdessä tietoverkkojen kanssa tekevät mahdolliseksi tietojen keräämisen koneista ja laitteista ympäri maailman aikaisempaa luotettavammin ja kustannustehokkaammin.

– Suomesta voisi hyvin tulla maailmanlaajuisten etäneuvontapalvelujen keskittymä, sanoo projektipäällikkö Vesa Pentikäinen VTT:ltä.

FIMECC:ssä eli metallituotteiden ja koneenrakennusalan SHOKissa kehitetty anturiteknologia on jo joidenkin yritysten käytössä. Valvomotoimintojen keskittäminen Suomeen on vaihtoehto paikallisten palvelukeskusten perustamiselle Aasiaan, Etelä-Amerikkaan, Venäjällä ja Intiaan.

– Kun tieto kulkee globaalisti, yritys voi keskittää etävalvomotoimintonsa sinne, missä sen parhaat osaajat ovat riippumatta siitä, missä asiakkaat toimivat.

 

Teksti: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto
Kuva: © Suomen Akatemia / Visa Vehmanen